WIBOR czy WIBID - co decyduje o oprocentowaniu lokat?

2015-04-15 18:21:20

Lokaty to wciąż najbardziej popularny sposób oszczędzania i inwestowania w Polsce. Ich rentowność jest zależna od stóp rynku międzybankowego - WIBOR, WIBID oraz stóp procentowych NBP. Sprawdź, w jaki sposób.

Rynek lokat charakteryzuje się przejrzystymi zasadami aktualizacji oprocentowania. To zależne jest przede wszystkim od poziomu stóp procentowych NBP. Oprocentowanie depozytów może w związku z tym rosnąć lub maleć w trakcie trwania umowy, w zależności od rodzaju oprocentowania lokaty.

Oprocentowanie stałe lub zmienne

Decydując się na lokatę, mamy do wyboru depozyty o stałym lub o zmiennym oprocentowaniu. Opcja pierwsza daje pewność zysku. Już w chwili ich zakładania możemy dokładnie określić, jakie odsetki wypłaci nam bank po zakończeniu umowy depozytowej. W przypadku lokaty o oprocentowaniu zmiennym, takiej pewności nie będziemy mieć, ponieważ struktura ich funkcjonowania zakłada możliwość zmiany oprocentowania w okresie trwania lokaty. Oprocentowanie lokaty może być zmniejszone lub zwiększone, co oznacza dla inwestora zysk niepewny.

Kaprysy RPP

Zmienne oprocentowanie lokat może być uzależnione od wartości WIBOR lub WIBID, w zależności od stopy bazowej ustalonej w umowie. Aktualizowane w ofertach banków będzie więc w oparciu o stawki, informujące banki o oprocentowaniu pożyczek - WIBOR i depozytów – WIBID na rynku międzybankowym. A w jaki sposób oba rodzaje stóp bazowych są zmieniane?

Poziomy stóp WIBOR i WIBID pośrednio zależą od wysokości stóp procentowych NBP. W sytuacji, gdy one zostają obniżone, możemy się spodziewać tego, że zmaleje także oprocentowanie stóp rynkowych, a więc i oprocentowanie lokat. Gdy bank centralny podnosi stopy procentowe, wzrasta także oprocentowanie depozytów. Oznacza to, że wypłacone przez bank odsetki mogą być niższe lub wyższe od spodziewanych przy stałym oprocentowaniu.

Oprocentowanie lokat już trwających może zmienić się po informacji ze strony banku, która musi być wystosowana według określonego w regulaminie wzoru.

Zmiana oprocentowania

Bank może także zmienić oprocentowanie lokat i rachunków o oprocentowaniu zmiennym w ciągu określonej liczby dni roboczych od dnia zmiany stopy referencyjnej NBP, o taką wartość, o jaką zmieniła się wartość stopy. Ten sposób daje gwarancję klientowi, że oprocentowanie jego lokaty lub konta będzie zmieniać się automatycznie przy zmianach warunków na rynku międzybankowym.

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu w dużej mierze są zależne od sytuacji gospodarczej kraju. W przypadku, gdy ta zwalnia, a inflacja spada, lepiej zainwestować w lokatę o stałym oprocentowaniu. W odwrotnej sytuacji, gdy gospodarka nabiera tempa, a inflacja rośnie i spodziewamy się wzrostu stóp NBP, lepiej założyć depozyt o zmiennym oprocentowaniu.

W przypadku lokat zależnych od WIBOR i WIBID, banki określają stały wzór, według którego wyliczają oprocentowanie depozytu. W regulaminie depozytu instytucja finansowa zaznacza dzień, w którym sprawdzana jest wartość WIBOR lub WIBID wpływająca na ustalanie oprocentowania lokaty.

Emilia Kasińska