Ubezpieczenia dla firm transportowych: cargo i OC przewoźnika

2015-04-29 10:49:39

Przedsiębiorca zajmujący się przewozem towarów wie, jak niewiele trzeba, by w trakcie transportu doszło do szkody. W związku z tym właściciel firmy transportowej powinien posiadać ubezpieczenie mienia w transporcie cargo, a także OC przewoźnika.

Właściciel firmy powinien traktować ubezpieczenie transportu jako inwestycję, a nie zbędny koszt. Polisa daje bezpieczeństwo w sytuacji trudnej dla przedsiębiorcy, a także może znacznie ograniczyć koszty własne po zaistnieniu szkody. 

Jak wybrać polisę?

Szukając dobrej polisy transportowej, właściciel firmy powinien zorientować się, jak poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą do procesu likwidacji szkód, jakich wymagają dokumentów szkodowych, a także jak wyliczają koszty dodatkowe związane z zaistniałą szkodą.

Właściciele firm transportowych mogą wybierać pomiędzy bardzo tanim ubezpieczeniem z ograniczonym zakresem ochrony, szerokim katalogiem wyłączeń i wysokimi udziałami własnymi, a dobrą polisą dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta, lecz związaną z wyższym kosztem polisy. Przedsiębiorca, który jest świadomy powstania szkody w transporcie mogącej zachwiać płynnością finansową firmy najczęściej wybiera drugą opcję, która wiąże się z większym poczuciem bezpieczeństwa.

Kompleksowa ochrona

Ubezpieczenie cargo ma na celu ochronę całego procesu transportu mienia, począwszy od chwili rozpoczęcia jego załadunku i kończy się wraz z rozładunkiem. Polisa taka chroni właściciela firmy transportowej przed stratą polegającą na utracie, uszkodzeniu, ubytku lub zniszczeniu załadunku w czasie jego przemieszczenia w następstwie zdarzeń losowych. Do takich zdarzeń zaliczają się m.in.:

 • pożar,
 • wybuch,
 • powódź,
 • grad,
 • wypadek pojazdu,
 • kradzież z włamaniem,
 • zaginięcie.

Firmy transportowe poruszające się na terenie Polski korzystają najczęściej z zakresu ubezpieczenia all risk – jest to najszerszy zakres ochrony. W transporcie międzynarodowym zakres ubezpieczenia kształtowany jest na podstawie Instytutowych Klauzul Ładunkowych (międzynarodowym standardem ubezpieczeń cargo).

Odpowiedzialność cywilna dla przewoźnika

Właściciel firmy transportowej powinien także wykupić polisę OC przewoźnika drogowego. Ubezpieczenie takie musi zawierać szeroki zakres ochrony, z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości przesyłki - w transporcie krajowym, natomiast w transporcie międzynarodowym, w kwocie stanowiącej wartość towaru deklarowanej przez nadawcę. Polisa OC przewoźnika powinna obejmować odpowiedzialność cywilną spedytora podczas realizacji umowy transportu w prawach i obowiązkach przewoźnika drogowego.

Wysokość składki za polisy transportowe zależy od wielu czynników, np.:

 • rodzaju i wartości przewożonego mienia,
 • trasy przewozu,
 • rodzaju transportu,
 • oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • szkodowości.
Renata Grochowska