Czy na zasiłku można dorabiać?

2015-05-04 09:16:06

Osoby znajdujące się na zasiłku dla bezrobotnych często znajdują okazję do podjęcia pracy tymczasowej, pozwalającej nieco dorobić. Czy prawo pozwala im na posiadanie dodatkowego źródła dochodu?

Już na samym wstępie należy z pełną stanowczością zaznaczyć, że każda osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych jest zmuszona do spełniania warunków kwalifikujących ją do  uzyskania statusu bezrobotnego. Podjęcie pracy, nawet dorywczej, sprawia, że przestajemy być bezrobotni, a co za tym idzie, tracimy prawo do zasiłku.

Bezrobocie a podjęcie pracy

Osoba zarejestrowana we właściwym ze względu na miejsce zameldowania urzędzie pracy jako bezrobotna ma po spełnieniu określonych przez PUP warunków prawo do otrzymywania zasiłku. Jest to forma wsparcia dla osób, które posiadają już pewne doświadczenie na rynku pracy, jednak w wyniku różnych zdarzeń straciły zatrudnienie.

Sprawdź też: Których świadczeń komornik nie może zająć?

Poza pomocą w znalezieniu kolejnego miejsca pracy rolą PUP-u jest pomoc finansowa, przekazywana w formie zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli jednak w trakcie jego otrzymywania bezrobotny podejmie pracę, nawet dorywczą, musi bezwzględnie powiadomić o tym PUP.

Uwaga! Na zgłoszenie faktu podjęcia pracy mamy maksymalnie 7 dni. W przeciwnym razie, poza utratą zasiłku, będziemy podlegali karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł.

Czasowe wykreślenie z listy bezrobotnych

Warto przy tym pamiętać, że szukanie dodatkowego źródła dochodu nie jest złym pomysłem. Jeśli bowiem znajdziemy odpowiednią pracę, nawet tymczasową lub dorywczą, ale dokonamy zgłoszenia w PUP, urząd na okres zatrudnienia pozbawi nas statusu osoby bezrobotnej, po czym, po jego zakończeniu, przywróci go.

Wyjątki

Jeśli bezrobotny odnotowuje przychody ze źródeł innych niż zatrudnienie, działalność gospodarcza, praca zarobkowa, zasiłek czy też inne rodzaje opodatkowanych świadczeń z Funduszu Pracy, a ich wysokość nie przekracza 50 proc. aktualnej płacy minimalnej, Urząd Pracy wyrazi zgodę na ich pobieranie.

Sprawdź też: Bizneswoman na zasiłku macierzyńskim pod lupą ZUS-u

Inną możliwością uzyskiwania przychodów, bez względu na ich wysokość, są odsetki od produktów bankowych, w tym lokat czy kont oszczędnościowych.

O wszystkich zmianach i odnotowywanych przychodach należy informować właściwy PUP. Pozwoli to uniknąć kontrowersji i konsekwencji, a te mogą być dla osoby bezrobotnej niezwykle przykre.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam