Ile kosztuje ubezpieczenie rowerzysty w PZU?

2015-04-16 18:23:15

Rowerzyści, poruszając się po drogach publicznych, narażeni są - tak samo jak i inni uczestnicy ruchu - na różne nieszczęśliwe zdarzenia. Aby zapewnić sobie komfort bezpieczeństwa, możemy wykupić ubezpieczenie cyklisty. Sprawdźmy, ile kosztuje taka polisa w PZU.

PZU ma w swojej ofercie ofertę dostosowaną do potrzeb użytkowników rowerów. W ramach polisy Bezpieczny Rowerzysta ochroną objęty jest cyklista wskazany w umowie ubezpieczeniowej. Może nim być użytkownik roweru, a nie tylko jego właściciel. Polisa chroni ubezpieczonego także w przypadku, gdy korzysta on z innych rowerów, np. wypożyczonych.

Umowę ubezpieczeniową może zawrzeć każda osoba korzystająca z roweru, niezależnie od obywatelstwa, wieku czy stanu zdrowia. Polisa proponowana przez PZU działa w Polsce, ale można ją także rozszerzyć na zagranicę. Umowę można zawrzeć na rok lub krócej.

Suma ubezpieczenia

Polisa chroniąca rowerzystę obejmuje NNW, a także OC. Dodatkowo można ją rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz casco roweru. Maksymalna suma ubezpieczenia NNW wynosi 50 000 złotych, a OC – 20 000 złotych.

Polisa NNW

Ubezpieczenie NNW chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą się wydarzyć w czasie jazdy lub prowadzenia roweru. Świadczenie otrzymamy, gdy nasze zdrowie poważnie ucierpi - trwały uszczerbek na zdrowiu, lub dojdzie do śmierci – w takim przypadku pieniądze z ubezpieczenia otrzymają nasi bliscy. OC natomiast obejmuje zdarzenia wynikłe z naszej winy, zadziała np. gdy zniszczymy cudzą własność, jadąc na rowerze.

Ubezpieczenie OC

Dodatkowo można także ubezpieczyć bagaż podróżny, który posiadamy na rowerze. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 3 000 złotych. Świadczenie z tej polisy otrzymamy w przypadku, gdy ten bagaż zostanie skradziony, podczas korzystania z roweru lub pojazd zostanie uszkodzony podczas kradzieży.

Casco roweru

Rower wraz z jego trwałym wyposażeniem chroni casco roweru, ale tylko ubezpieczonego w czasie jazdy i w razie szkód z nią związanych. Maksymalna suma ubezpieczenia casco wynosi 5 000 złotych. Odszkodowanie z tej polisy możemy otrzymać, gdy ktoś ukradnie lub uszkodzi rower, bagażnik, ramy, koła itp., czyli wyposażenie stałe pojazdu.

Polisa rowerowa obejmuje także szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru wskutek zdarzeń losowych, np. ognia, huraganu, powodzi, gradu, a także w wyniku akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami losowymi, jak również wypadku, rabunku.

Standardowa polisa rowerowa nie chroni roweru od kradzieży. Nie działa także podczas jazdy w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnych środków. 

Ile to kosztuje?

Przykładowa składka ubezpieczenia rowerzysty może wynieść 110 zł za 3 miesiące (zakres ochrony: 10 000 zł NNW, 50 000 zł OC, 2 000 zł casco roweru).

Ilona Maciejuk