Kto i kiedy zapłaci podatek od odszkodowania?

2015-04-24 16:44:45

Mimo obecności podatków w praktycznie każdym aspekcie naszego życia, konieczność odprowadzenia podatku nie zawsze jest oczywista. Doskonałym tego przykładem są odszkodowania ubezpieczeniowe.

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami podatkowymi, w przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu polis majątkowych czy osobowych podatnik nie musi odprowadzać od tej kwoty podatku. Co więcej, nie musi nawet ujmować ich w rocznym zeznaniu podatkowym. Takie postępowanie wydaje się być jedynym słusznym, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, że sam fakt otrzymania odszkodowania musiał wiązać się z poniesieniem szkody. Niestety istnieją też wyjątki, w przypadku których zapłacenie podatku będzie obowiązkowe.

Rolnicy i przedsiębiorcy

Zwolnienie z podatku obowiązuje wszystkich poza dwoma grupami podatników. Pierwszym przypadkiem są rolnicy, którzy wykonują działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Drugą grupą są natomiast wszyscy przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą. W obu tych przypadkach powstanie szkody związanej z prowadzoną działalnością będzie wiązało się z koniecznością opłacenia podatku i ujęcia odszkodowania w zeznaniu podatkowym, jako inne źródła przychodów.

Odsetki za zwłokę

Kolejnym przykładem, dla którego zwolnienie z opodatkowania przestaje obowiązywać, jest pojawienie się sytuacji, w której osobie ubezpieczonej przysługują dodatkowe odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania. O ile sama kwota odszkodowania nie będzie opodatkowana, o tyle same dodatkowe odsetki już tak. Sytuacja tłumaczona jest w ten sposób, że o ile samo odszkodowanie, które jest należne osobie pokrzywdzonej i stanowi rekompensatę za poniesioną szkodę, nie jest jednocześnie zyskiem, a wyrównaniem sytuacji sprzed zdarzenia, o tyle odsetki stanowią już dodatkowy zysk, niezwiązany z przedmiotem ubezpieczenia. Zyski z tytułu odsetek za zwłokę w zeznaniu podatkowym musi więc ująć każda osoba fizyczna.

Renata Grochowska