Jak korzystać z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

2015-04-17 08:06:05

Od 2011 roku przedsiębiorcy w Polsce korzystają z usług Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na jakich zasadach działa ewidencja i w jaki sposób można z niej korzystać?

CEIDG to system, który powstał, aby ułatwić zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Ma on zniwelować problemy przedsiębiorców.

Ewidencja prowadzona jest w systemie teleinformatycznym. Przedsiębiorcy mogą z niej korzystać, otrzymując bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie.

Wszelkie wpisy dokonywane są zdalnie poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez Ministra Gospodarki, jednak istnieje możliwość dokonania wpisu za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego.

Główne zadania CEIDG

CEIDG ma za zadanie przede wszystkim prowadzić ewidencję przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi. System ma dostarczać informację o podmiotach gospodarczych w zakresie wskazanym w ustawie i umożliwiać korzystanie z danych, które są bezpłatnie udostępniane.

Korzystanie z formularza CEIDG-1

Najważniejszą kwestią jest umiejętne korzystanie z formularza CEIDG-1, za pomocą którego można kontaktować się z urzędem. Dzięki temu formularzowi przedsiębiorca ma możliwość dokonania rejestracji działalności gospodarczej. Może ponadto zgłosić zmiany w danych firmy oraz decyzję o zawieszeniu, wznowieniu lub zlikwidowaniu prowadzonej działalności.

Składając wniosek, jednocześnie złożony zostaje wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Ponadto przekazywane jest zgłoszenie identyfikacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. System pozwala również jednocześnie złożyć oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Dlaczego warto korzystać?

System elektroniczny stanowi przede wszystkim wygodę. Przedsiębiorcy nie muszą, tak jak to było konieczne jeszcze kilka lat temu, dokonywać rejestracji przedsiębiorstwa w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. Mają możliwość składania wniosków bez wychodzenia z domu. Warto podkreślić, że dzięki systemowi można nie tylko złożyć wniosek o założenie działalności, ale także wprowadzić zmiany, zawiesić, wznowić lub zlikwidować firmę. Ponadto można skorzystać z bazy danych, w której zawarte są informacje o przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne i zarejestrowanych w Polsce, a także uzyskać dostęp do innych informacji, udostępnianych bezpłatnie przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.

Bezpłatnie

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są bezpłatne. CEIDG na swojej stronie internetowej podaje informację, że wszelkie informacje zachęcające do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Szybko

Z systemu warto skorzystać także ze względu na szybkość procedury. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w tym samym dniu, w którym złożył wniosek. Sam wpis jest natomiast dokonywany maksymalnie następnego dnia roboczego po dniu, w którym złożyliśmy wniosek. Jako zaświadczenie o wpisie traktuje się wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Dzięki korzystaniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej możemy załatwić wiele spraw, nie tylko złożyć wniosek o otwarcie działalności. Cała procedura jest bezpłatna i szybka. Nie ulega wątpliwości, że warto z niej korzystać.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam