Prowadząc działalność, można korzystać z prywatnego konta

2015-04-15 12:43:12

Przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzania w ramach działalności gospodarczej transakcji bezgotówkowych. Płatności muszą być przyjmowane i dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Czy mogą w tym celu korzystać z prywatnego konta?

Prowadząc firmę, należy przeprowadzać transakcje bezgotówkowe. Wynika to z zapisów Ustawy o swobodzie działalności. Z rachunku bankowego trzeba korzystać, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, a także gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Konieczny rachunek firmowy?

Okazuje się, że nie ma obowiązku zakładania rachunków firmowych. Przedsiębiorca może korzystać z konta prywatnego. Zwykle osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą decydują się na początku prowadzenia działalności na korzystanie ze swojego prywatnego rachunku.

Wygoda

Posiadanie dodatkowego rachunku może okazać się wygodne. Oddzielny rachunek ułatwi komunikację z kontrahentami. Łatwiejsze będzie też rozliczenie przychodów z odsetek bankowych, a także różnic bankowych. Sam przedsiębiorca będzie miał komfort, ponieważ łatwo odróżni, które transakcje są prywatne, a które firmowe. Również w przypadku kontroli skarbowej, posiadając osobny rachunek firmowy, urzędnicy mogą skontrolować tylko transakcje dotyczące firmy, jeśli natomiast jest to konto służące do kilku celów, kontrolerzy mogą sprawdzić transakcje zarówno służbowe, jak i prywatne.

Jednak warto

Pamiętajmy, że prowadząc działalność, przedsiębiorca jest zobligowany do dokonania różnego rodzaju transakcji. Musi pamiętać, że np. płatności podatku VAT, zaliczki na podatek dochodowy czy też składki ZUS-u trzeba dokonać przelewem. Ponadto zwrot nadpłaconego podatku VAT powinien zostać dokonany na rachunek bankowy. Urzędy skarbowe podkreślają, że zwrot dokonany zostanie na rachunek firmowy, a nie prywatny.

Preferencyjne warunki

Banki przygotowują specjalne, preferencyjne oferty rachunków dla przedsiębiorców. Posiadacz takiego konta może również liczyć na specjalne traktowanie, np. gdy zechce otrzymać linię kredytową czy kartę kredytową.

Jak się okazuje, prawo nie obliguje przedsiębiorców do zakładania dodatkowego konta firmowego, jednak posiadanie takiego rachunku ułatwi prowadzenie działalności, sprawiając, że przeprowadzanie transakcji oraz ich księgowanie będzie łatwiejsze.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam