Ile może dorobić emeryt i rencista?

2015-04-13 08:47:45

Powszechnie wiadomo, że świadczenia z tytułu renty i emerytury nie są w Polsce zbyt wysokie. Wiele osób postanawia do tych świadczeń dorobić. Czy jest to w świetle prawa dozwolone, a jeśli tak, to na jakich zasadach?

Osoby pobierające świadczenia z tytułu rent i emerytur mają prawo do dodatkowego zarobku. Należy jednak pamiętać, że prawo nakłada na nich jednak pewne ograniczenia. O fakcie czerpania dodatkowych dochodów muszą oni poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Bez żadnych ograniczeń mogą dorabiać emeryci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny. Na wcześniejszej emeryturze można jednak zarobić tylko określone kwoty, bez ryzyka utraty prawa do świadczenia z ZUS-u. Limity te ustalane są przez ZUS. Osoby na rentach, także rodzinnych, obowiązują natomiast te same limity zarobków, co osoby na wcześniejszych emeryturach.

Od marca nowe kwoty limitów

Od 1 marca 2015 roku obowiązują nowe kwoty limitów zarobków dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Emeryt i rencista może dorobić o 161,53 zł więcej niż w lutym br. Wynika to ze wzrostu wysokości kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia

W połowie lutego br. prezes ZUS-u podał komunikat w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent. Wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Ile można dorobić?

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2014 roku wyniosło 3942,67 zł. Świadczenie emerytalno-rentowe zostaje zmniejszone, jeśli osoba je pobierająca osiąga przychód w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Łatwo więc obliczyć, że od 1 marca br. kwota ta nie może przekraczać 2759,90 zł. Świadczenie zostanie natomiast zawieszone, jeśli emeryt lub rencista osiąga przychód w kwocie wyższej niż 130 proc. ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co obecnie równe jest kwocie 5125,50 zł.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam