Kredyt obrotowy - objaśniamy definicję

2015-04-20 08:14:48

By realizować swoje cele biznesowe, przedsiębiorca potrzebuje stałego dostępu do zaplecza pieniężnego. Czasem od utrzymania płynności finansowej zależy nie tylko powodzenia rozpoczętego przedsięwzięcia, ale także utrzymanie się na rynku. Właściciele firm mogą zapobiegać problemom z przepływem gotówki, wykorzystując do tego kredyt obrotowy. Czym on jest i do czego służy? Wyjaśniamy.

Kredyt obrotowy to dobre rozwiązanie dla finansowania firm działających już kilka lat na rynku, czyli takich, które posiadają już doświadczenie w swojej branży. Aby skorzystać z tego rodzaju kredytu, przedsiębiorca musi mieć zdolność kredytową oraz odpowiednią historię kredytową. Wysokość uzyskanego kredytu obrotowego zależy od kondycji gospodarczej firmy i wysokości zastosowanych zabezpieczeń. Takie wsparcie przedsiębiorca może uzyskać zarówno w rachunku bieżącym, jak i w rachunku kredytowym.

Sposób na zachowanie płynności finansowej

Kredyt obrotowy to rozwiązanie pomagające utrzymać bieżącą działalność firmy, np. dostarczając fundusze na zakup towaru lub surowców. Rozwiązanie to można potraktować także jako instrument ratujący płynność finansową firmy w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez nierzetelnych kontrahentów.

Koszty kredytu obrotowego

Kredyt obrotowy to popularny produkt, w związku z tym można go uzyskać praktycznie w każdym banku. Decydując się na takie rozwiązanie, musimy oczywiście liczyć się z kosztami. Samo oprocentowaniem waha się zwykle od 5 do 7 procent w skali roku, a prowizja to od 0,3% do 5% kwoty kredytu. Do tego możemy zapłacić opłatę za rozpatrzenie wniosku, a także prowizję od niewykorzystanych środków. Dodatkowo zwykle przy kredycie obrotowym niezbędne jest zabezpieczenie, np. hipoteka, zastaw czy cesja praw z umów.

Kredyt obrotowy jest z założenia zobowiązaniem krótkoterminowym, przyznawanym na okres od roku do maksymalnie 3-4 lat. Może być on wypłacony w całej kwocie lub w transzach, a sposób jego spłaty jest zazwyczaj negocjowany i wynika z zapotrzebowania firmy.

Dla firm ze stażem

Kredyt obrotowy dostępny jest przede wszystkim dla przedsiębiorców o stabilnej sytuacji finansowej, dysponujących dobrymi zabezpieczeniami i mogących przedstawić zyski na wysokim poziomie. Problemy z uzyskaniem takiego kredytu będą mieli na pewno młodzi, dopiero rozpoczynający działalność, biznesmeni. Tego typu zobowiązania są przyznawane, na ogół, przynajmniej po roku działalności. W związku z tym, dla firm, które nie mają szans na kredyt obrotowy, alternatywą może być faktoring.

Marzena Kazbieruk