Wszystko o dopłatach unijnych dla rolników na 2015 rok

2015-04-15 15:35:51

30 grudnia ubiegłego roku rząd przyjął nowy projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich, które będą wypłacane w latach 2015-2020. W założeniu zmiany mają doprowadzić do modernizacji sektora żywnościowego, ułatwiając obrót zdrową żywnością. Oto informacje o dopłatach unijnych dla rolników, przygotowane przez Comperia.pl. 

Nowe prawo ma przede wszystkim ułatwić wsparcie dochodów rolników i ich wynagrodzenia, wynikającego z produkcji żywności, a jednocześnie ograniczenie wzrostu cen tej żywności. Nowa ustawa określa precyzyjnie zasady przyznawania i wypłacania dopłat.

Płatności dla rolników

Dla rolników przygotowano 8 rodzajów płatności:

  • dodatkowa,
  • na zwierzęta,
  • przeznaczona dla niewielkich gospodarstw,
  • obszarowa,
  • dedykowana młodym rolnikom,
  • niezwiązana (tytoń),
  • na zazielenienie,
  • zależna od powierzchni upraw.

Procedura

Rząd nie zmienił procedury składania wniosków o uzyskanie dopłaty bezpośredniej. Jak dotąd, należy złożyć dokumenty w terminie 15.03-15.05. Dopłaty zostaną wypłacone rolnikom posiadającym co najmniej 1ha powierzchni objętej takim wsparciem. Rząd chce również, by dopłaty trafiały do osób utrzymujących się przede wszystkim z rolnictwa. Nie zmieni się nic natomiast w kwestii uproszczonego systemu płatności bezpośrednich, który ciągle będzie obowiązywał w Polsce.

Wymogi środowiskowe

Nowa ustawa kładzie większy nacisk na ochronę środowiska. Część dopłaty bezpośredniej, prawdopodobnie 30%, zostanie przyznana tylko wtedy, gdy rolnik spełni odpowiednie wymogi środowiskowe. Chodzi o zazielenienie i ochronę ekosystemów. Będzie również sprawdzane, czy rolnik stosuje dywersyfikację upraw (przynajmniej trzy różne przy powierzchni większej niż 15 ha).

Obostrzenia będą także dotyczyły obszarów Natura 2000, na których nie będzie można zaorać obszarów zielonych powyżej 15 ha. Warto zaznaczyć, że na zazielenienie należy przeznaczyć w takich miejscach 5% ziemi. Z tego obowiązku zostaną zwolnione gospodarstwa, w których większość gruntów to użytki zielone lub z wysokim udziałem roślin pastewnych. Takie gospodarstwa mimo to będą dostawały dopłaty na zazielenienie.

Płatności dodatkowe

Młodzi rolnicy do 40 lat będą mogli skorzystać z dopłat bezpośrednich na rozpoczęcie działalności rolniczej przy gospodarstwie do 50 ha. Każdy rolnik, który posiada co najmniej 3 ha ziemi, ale nie więcej niż 30 ha, może natomiast liczyć również na płatności dodatkowe. Celem jest zapewnienie małym gospodarstwom stabilnego dochodu.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam