Ile jest w Polsce banków spółdzielczych?

2015-04-16 12:37:38

Korzenie spółdzielczości bankowej sięgają późnego średniowiecza. Spółdzielczość bankowa w Polsce przechodziła na przestrzeni ostatnich lat wiele przeobrażeń, otaczając obecnie opieką finansową ponad milion klientów.

Spółdzielczość bankowa w Polsce jest dość dobrze zorganizowanym organizmem, mającym w swej strukturze wiele banków. Większość ze składających się na tę grupę podmiotów została utworzona w celu obsługi finansowej rolników, wspierając polską wieś oraz lokalnych, drobnych przedsiębiorców w dostosowywaniu do unijnych standardów. Aspiracje spółdzielni do uzyskania statusu banku dla wszystkich, są mocno widoczne.

Spółdzielczość bankowa w liczbach

Obecnie w Polsce działa ok 570 banków spółdzielczych, z czego 204 zrzeszone są w SGB-Banku (Spółdzielczej Grupie Bankowej), natomiast 359 instytucji w Grupie BPS (Grupie Banku Polskiej Spółdzielczości). Współpracują z nią również dwa niezrzeszone banki: Bank Spółdzielczy w Oławie oraz Krakowski Bank Spółdzielczy. Podkreślmy jednak, że liczba banków spółdzielczych stale się zmienia, co wynika głównie z różnego rodzaju fuzji.

Najważniejsze problemy sektora spółdzielczego

Mimo dobrych wyników finansowych bankom spółdzielczym nie brakuje problemów, które hamują rozwój tego sektora. Najważniejszym problemem sektora (z punktu widzenia bieżących wyników finansowych, a także planów na przyszłość) jest budowa takich mechanizmów dystrybucji wolnych środków wewnątrz zrzeszeń, które zintensyfikują działania sektora banków spółdzielczych w celu uzyskania lepszych wyników.

Nadwyżki depozytów nad kredytami

Dużym problemem sektora banków spółdzielczych są nadwyżki depozytów nad kredytami. Problem ten należałoby rozwiązać długofalowo, bowiem doraźne działania nie przynoszą spodziewanych efektów. Chodzi głównie o zminimalizowanie negatywnych skutków wpływających na ogólne wyniki finansowe banków spółdzielczych. Zwróćmy uwagę na to, że Rada Polityki Pieniężnej od dłuższego czasu obniża stopy procentowe, co skutkuje obniżką oprocentowania lokat bankowych. Oprocentowanie depozytów bankowych w bankach spółdzielczych zmniejsza się tymczasem wolniej niż w bankach zrzeszających i pozostałych bankach komercyjnych.

Mniej atrakcyjna oferta kredytowa

Często nieco wyższe oprocentowanie kredytów oferowanych przez banki spółdzielcze od oprocentowania kredytów, które mają swojej ofercie banki komercyjne, jeszcze pogłębia ten problem. Banki spółdzielcze działały i nadal działają na nieco innym gruncie, ale Internet sprawia, że informacja dociera do klientów. W takiej sytuacji sektor spółdzielczy może stracić swoich klientów na rzecz banków komercyjnych. Kredytobiorcy szukają bowiem jak najtańszych ofert. Jeżeli sektor spółdzielczy nic z tym problemem nie zrobi, straci stałych klientów.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam