Ile jest w Polsce banków?

2015-04-30 15:40:31

Jak wynika z badań NBP, Polska może poszczycić się bardzo stabilnym sektorem bankowym, który jest w dobrej kondycji. Mimo tego w porównaniu do roku 2009 liczba banków spadła. Sprawdźmy, ile ich obecnie jest.

Jak do tej pory polski sektor bankowy skutecznie unikał kryzysów i zawirowań, które jeszcze kilka lat temu można było obserwować za granicą. Niestety, taką stabilnością nie mogą pochwalić się SKOK-i, ale to jest również wynikiem braku skutecznego nadzoru przez wiele lat ich funkcjonowania.

Liczba banków spada

Na polskim rynku finansowym funkcjonuje obecnie 38 banków komercyjnych, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było ich 40. Dla porównania warto dodać, że jeszcze w 2009 roku działało w Polsce 49 banków. Spada także liczba banków spółdzielczych. Obecnie działa ich na naszym rynku 564, ale w lutym 2014 roku było ich o 6 więcej, a w 2009 roku funkcjonowało w Polsce 576 banków spółdzielczych. Nie oznacza to jednak, że rynek bankowy słabnie.

Zmieniająca się liczba funkcjonujących podmiotów jest wynikiem konsolidacji sektora bankowego. Poradzą sobie tylko najsilniejsze podmioty, sprawnie i szybko potrafiące reagować na aktualną sytuację gospodarczą nie tylko Polski. Te mniejsze i mniej zaradne, zostaną przejęte przez banki bardziej znaczące na rynku.

Placówki i filie

Warto sprawdzić również, jak wygląda sieć bankowa. Liczba oddziałów w kraju wynosi obecnie 7 340 (dane za luty 2015 r.), co oznacza wzrost do roku ubiegłego, gdy liczba ta kształtowała się na poziomie 7 301, a w 2009 roku mieliśmy w kraju 6 503 oddziałów. Jeśli chodzi o oddziały za granicą, ich liczba jest niezmienna od 2009 roku i wynosi 4.

Widać za to politykę oszczędności w kwestiach prowadzenia filii, ekspozytur oraz innych placówek obsługi klienta. O ile jeszcze w 2009 roku było ich w Polsce 7 247, a za granicą 43, o tyle już w zeszłym roku liczby te spadły odpowiednio do 4 979 i 35, a obecnie mamy 4 839 filii w kraju oraz 32 za granicą.

W przypadku przedstawicielstw można zaobserwować znaczny ich wzrost w porównaniu do roku 2009, gdy było ich 113. W zeszłym roku liczba ta wynosiła 2 945, ale już obecny rok przyniósł spadek do poziomu 2 781.

Zatrudnienie i struktura własnościowa

Zmniejszyła się również liczba osób zatrudnionych w sektorze bankowym. Na początku 2009 roku pracowało tam 175 249 osób, w zeszłym roku już 173 718 osób, a obecnie poziom zatrudnienia wynosi 172 195 osób. Jeśli chodzi o strukturę własnościową, 3 banki kontrolowane są przez Skarb Państwa (w 2009 roku było 4).

W związku ze spadkiem przychodów banków spowodowanym niskimi stopami procentowymi, a także w związku ze wzrostem znaczenia w obsłudze klienta taniej bankowości elektronicznej, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy kolejne banki co rusz zapowiadały zmniejszenie jeszcze w tym kwartale liczby zatrudnianych pracowników. Wygląda na to, że tendencja do cięcia kosztów poprzez ograniczenie kadr na rzecz informatyzacji procesu obsługi klienta będzie się utrzymywać przez następne lata.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam