Ile jest w Polsce banków?

2015-04-30 15:40:31

Jak wynika z badań NBP, Polska może poszczycić się bardzo stabilnym sektorem bankowym, który jest w dobrej kondycji. Mimo tego w porównaniu do roku 2009 liczba banków spadła. Sprawdźmy, ile ich obecnie jest.

Jak do tej pory polski sektor bankowy skutecznie unikał kryzysów i zawirowań, które jeszcze kilka lat temu można było obserwować za granicą. Niestety, taką stabilnością nie mogą pochwalić się SKOK-i, ale to jest również wynikiem braku skutecznego nadzoru przez wiele lat ich funkcjonowania.

Liczba banków spada

Na polskim rynku finansowym funkcjonuje obecnie 38 banków komercyjnych, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było ich 40. Dla porównania warto dodać, że jeszcze w 2009 roku działało w Polsce 49 banków. Spada także liczba banków spółdzielczych. Obecnie działa ich na naszym rynku 564, ale w lutym 2014 roku było ich o 6 więcej, a w 2009 roku funkcjonowało w Polsce 576 banków spółdzielczych. Nie oznacza to jednak, że rynek bankowy słabnie.

Zmieniająca się liczba funkcjonujących podmiotów jest wynikiem konsolidacji sektora bankowego. Poradzą sobie tylko najsilniejsze podmioty, sprawnie i szybko potrafiące reagować na aktualną sytuację gospodarczą nie tylko Polski. Te mniejsze i mniej zaradne, zostaną przejęte przez banki bardziej znaczące na rynku.

Placówki i filie

Warto sprawdzić również, jak wygląda sieć bankowa. Liczba oddziałów w kraju wynosi obecnie 7 340 (dane za luty 2015 r.), co oznacza wzrost do roku ubiegłego, gdy liczba ta kształtowała się na poziomie 7 301, a w 2009 roku mieliśmy w kraju 6 503 oddziałów. Jeśli chodzi o oddziały za granicą, ich liczba jest niezmienna od 2009 roku i wynosi 4.

Widać za to politykę oszczędności w kwestiach prowadzenia filii, ekspozytur oraz innych placówek obsługi klienta. O ile jeszcze w 2009 roku było ich w Polsce 7 247, a za granicą 43, o tyle już w zeszłym roku liczby te spadły odpowiednio do 4 979 i 35, a obecnie mamy 4 839 filii w kraju oraz 32 za granicą.

W przypadku przedstawicielstw można zaobserwować znaczny ich wzrost w porównaniu do roku 2009, gdy było ich 113. W zeszłym roku liczba ta wynosiła 2 945, ale już obecny rok przyniósł spadek do poziomu 2 781.

Zatrudnienie i struktura własnościowa

Zmniejszyła się również liczba osób zatrudnionych w sektorze bankowym. Na początku 2009 roku pracowało tam 175 249 osób, w zeszłym roku już 173 718 osób, a obecnie poziom zatrudnienia wynosi 172 195 osób. Jeśli chodzi o strukturę własnościową, 3 banki kontrolowane są przez Skarb Państwa (w 2009 roku było 4).

W związku ze spadkiem przychodów banków spowodowanym niskimi stopami procentowymi, a także w związku ze wzrostem znaczenia w obsłudze klienta taniej bankowości elektronicznej, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy kolejne banki co rusz zapowiadały zmniejszenie jeszcze w tym kwartale liczby zatrudnianych pracowników. Wygląda na to, że tendencja do cięcia kosztów poprzez ograniczenie kadr na rzecz informatyzacji procesu obsługi klienta będzie się utrzymywać przez następne lata.

Marzena Kazbieruk