Jak działa przelew wewnętrzny?

2015-05-20 13:47:54

W sytuacji, gdy natychmiast potrzebujemy pieniędzy na koncie, najlepszym rozwiązaniem może być przelew wewnętrzny. Jest to transakcja pomiędzy dwoma różnymi kontami tego samego banku. Niestety, nie zawsze transakcja zostanie zaksięgowana na kontach nadawcy i odbiorcy od ręki.

Cechą charakterystyczną przelewu wewnętrznego jest niemal natychmiastowa realizacja transakcji. W rzeczywistości jednak często się okazuje, że takie „szybkie” przelewy realizowane są dłużej, niż przewidywaliśmy.

Coraz więcej banków wprowadza przelewy natychmiastowe i ekspresowe, które pozwalają w kilka chwil przesyłać pieniądze pomiędzy kontami w różnych instytucjach. Wciąż jednak są takie instytucje finansowe, w których nawet na przelew wewnętrzny, czyli z rachunku na rachunek w tym samym banku, trzeba czekać nawet kilka dni.

Bank BPH

Choć przelewy elektroniczne można zlecać całą dobę we wszystkich bankach, to w niektórych instytucjach księgowane są na rachunkach klientów tylko w określonych godzinach. I tak przykładowo księgowanie przelewów elektronicznych w Banku BPH odbywa się  w godz. 8.00-20.00 w dni robocze. Przelewy złożone poza wskazanymi godzinami oraz w dni wolne od pracy (np. soboty i niedziele) realizowane są w kolejnym dniu roboczym.

Raiffeisen Polbank

Zgodnie z zasadami realizacji dyspozycji podmiotów gospodarczych księgowanie i realizacja przelewów wewnątrzbankowych w Raiffeisen Polbanku pomiędzy rachunkami w PLN (złożonych poprzez R-Online Biznes) odbywa się tylko do 21:30. To samo dotyczy realizacji dyspozycji dla małych przedsiębiorstw złożonych przez system bankowości elektronicznej R-Online, a także system bankowości mobilnej Mobilny Bank czy dyspozycji przelewów złożonych u konsultanta Centrum Telefonicznego.

Bank BGŻ

W Bank BGŻ przerwy w księgowaniu transakcji trwają dwie i pół godziny. Elektroniczne zlecenia wewnętrzne składane w godzinach między północą a godziną 21:30 realizowane są w trybie online. Zlecenia składane pomiędzy godziną 21:30 a północą rozliczane są po godzinie 0.00 z datą następnego dnia. Uwaga! Zlecenia elektroniczne na konta prowadzone w Centrali BGŻ, w Biurze Maklerskim BGŻ i w BGŻOptima przyjmowane i księgowane są do godziny 17:30.

mBank

W mBanku obowiązują charakterystyczne zasady rozliczania przelewów wewnętrznych, np. przelewy między rachunkami w mBanku oraz byłego MultiBanku są realizowane na bieżąco, natomiast transakcje między rachunkami w byłym BRE, odbywają się tylko w godzinach między 7 a 19.

Zanim potraktujemy przelew wewnętrzny jako sposób na uzyskanie szybko gotówki (np. przekazując pieniądze na konto kolegi czy rodzeństwa), warto dokładnie dowiedzieć się, jak w danym banku realizowane są takie operacje. Warto też zwrócić uwagę na to, że nawet jeśli bank informuje o tym, że przelewy wewnętrzne realizuje w czasie rzeczywistym, czasem może upłynąć nawet kilkanaście minut, nim konto adresata przelewu, które prowadzone jest przez ten sam bank, co nasz, zostanie uznane przekazaną przez nas kwotą.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam