Po kredyt Polacy coraz chętniej idą do doradcy

2015-04-10 16:13:06

Z danych Związku Firm Doradztwa Finansowego wynika, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku wzrosło o 30% zainteresowanie kredytami gotówkowymi udzielanymi za pośrednictwem doradców. Zwiększyła się również ilość sprzedanych przez nich kredytów hipotecznych. W tym roku dobra koniunktura ma zostać utrzymana.

Okazuje się, że w ostatnim kwartale 2014 roku blisko 40% kredytów hipotecznych w naszym kraju udzielono za pośrednictwem doradców zrzeszonych w ZFDF. Wartość kredytów sięgnęła 3 440 mln zł. Zeszły rok nie różnił się bardzo od wyników osiągniętych w 2013 roku przez firmy zrzeszone w ZFDF, jednak już po kilku miesiącach br. można zauważyć wiele zmian, które mogą wpłynąć pozytywnie na rynek doradztwa kredytowego.

Zwiększenie wolumenu sprzedaży ZFDF argumentuje tym, że coraz więcej Polaków znajduje pracę, chętniej zaciągając długoterminowe zobowiązania w bankach. Dodatkowo na wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi miała mieć wpływ obniżka stóp procentowych, która sprawiła, że kredyty hipoteczne stały się jeszcze bardziej dostępne. Na wyniki osiągnięte w 2014 roku zdaniem ZFDF wpłynęło również to, że wielu klientów banków chciało zdążyć z zaciągnięciem kredytu, zanim wejdzie w życie wymóg większego wkładu własnego. Kredytobiorców nie odstraszało nawet to, że w czwartym kwartale ubiegłego roku banki podniosły nieco marże.

ZFDF przewiduje utrzymanie dobrej koniunktury także w roku 2015. Nie bez znaczenia dla popytu mieszkaniowego mają być zapowiadane zmiany w programie Mieszkanie dla Młodych, które uatrakcyjnią ten projekt. Nie można jednak zapominać o wzroście obowiązkowego wkładu własnego, który od 1 stycznia 2015 roku wynosi 10%. Jest pewien czynnik hamujący w tej palecie pozytywów.

Doradcy zrzeszeni w ZFDF liczą także, że obowiązująca już Rekomendacja U skłoni jeszcze większą liczbę kredytobiorców do korzystania z usług firm pośredniczących w zawieraniu umów. Przypomnijmy, że klient otrzymuje dzięki wprowadzonym już zmianom swobodę wyboru ubezpieczyciela i nie będzie zdany tylko na polisę oferowaną przez bank.

Koniec roku 2014 to również wzrost zainteresowania kredytami gotówkowymi proponowanymi przez firmy zrzeszone w ZFDF. Nie bez znaczenia był oczywiście okres związany ze świętami, gdy klienci potrzebowali dodatkowych środków na prezenty i konsumpcję oraz na zimowe wyjazdy. Ilość udzielonych kredytów gotówkowych wzrosła o 30%, zamykając się w kwocie 398,6 mln zł.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam