Ubezpieczenie upraw rolnych w Banku BGŻ

2015-04-17 16:52:12

Rozpoczęcie sezonu wiosennego można zaobserwować także w bankach. BGŻ na przykład wraz z TUW Concordia przygotował dla rolników ubezpieczenie upraw rolnych. Dlaczego warto zwrócić uwagę na tę propozycję? Nawet połowę składki pokryje budżet państwa. Trzeba się jednak spieszyć, oferta ważna jest tylko do wyczerpania puli dopłat.

Coraz więcej rolników zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest ubezpieczanie upraw. W przypadku szkód, środki z polisy pokryją straty. Odszkodowanie można także przeznaczyć na uprawy zastępcze. Istotne jest również to, że wysokość wypłacanych środków nie jest uzależniona od cen płodów rolnych i od ich ewentualnego spadku. Rolnik otrzyma po prostu tyle pieniędzy, ile wynika z polisy.

Zakres ubezpieczenia

Bank BGŻ razem z Concordią umożliwiają zawarcie ubezpieczenia od szkód w wyniku huraganów, deszczu nawalnego, gradobicia, a nawet spowodowanych przymrozkami, jakie mogą pojawić się wiosną. Do wyboru są różne pakiety ubezpieczeń.

Warto również zwrócić uwagę na sezonową ochronę oferowaną przez ubezpieczyciela. W tym przypadku warzywa oraz owoce zostaną ubezpieczone od szkód wyrządzonych przez grad. Należy również pamiętać, że każdy rolnik, który korzysta z płatności obszarowych, musi obowiązkowo objąć polisą ubezpieczeniową przynajmniej połowę upraw.

Od czego ubezpieczają się rolnicy?   

Raport przygotowany przez firmę badawczą Martin&Jacob we współpracy z Bankiem BGŻ pokazuje doskonale, jak zmieniło się podejście rolników do kwestii ubezpieczenia. 40% rolników już kiedyś korzystało z takiego ubezpieczenia, a taka sama liczba osób pracujących w gospodarstwach rolnych planuje wykupić ubezpieczenie również w roku 2015.

Większość rolników, bo aż 78%, boi się głównie gradobicia i właśnie przed jego skutkami chce się uchronić, wykupując polisę. Nieco mniej (55%) obawia się wiosennych przymrozków. Od zniszczenia upraw przez ogień ubezpiecza się 31% rolników, a od huraganu – 26%. Przed deszczem zamierza uchronić uprawy 42% osób uprawiających rolę. Warto również dodać, że rolnicy przekonują się coraz bardziej do polis ubezpieczeniowych, dlatego, że część z nich ma już pozytywne doświadczenia związane z otrzymaniem odszkodowania. 

Bank BGŻ wraz z Concordią intensywnie reklamują swój produkt w środkach masowego przekazu i nie szczędzą wysiłków marketingowych. Działania jednak mogą się opłacać ze względu na rosnącą świadomość konsumentów mieszkających na wsi co do korzyści wynikających z posiadania odpowiedniej polisy i odpowiedniego zabezpieczenia płodów rolnych.

Ilona Maciejuk