Nowelizacja ustawy MdM: będzie łatwiej o kredyt?

2015-04-14 12:03:31

W ubiegłym roku w ramach programu MdM została wykorzystana zaledwie połowa przeznaczonych na ten cel funduszy. To skłoniło ustawodawcę do zaproponowania zmian, których projekt właśnie został przyjęty przez Radę Ministrów. Ma być łatwiej i korzystniej. Jak będzie w rzeczywistości? Sprawdźmy.

Wszelkie proponowane zmiany mają na celu ułatwienie starania o kredyt z dopłatami rodzinom wielodzietnym. Pewne zmiany dotyczą jednak ogółu kredytobiorców. Jedna z nich umożliwia, by współkredytobiorcą mogła zostać dowolna osoba, co otwiera program dla rodzin, które żyją w związkach nieformalnych.

Rodziny wielodzietne zyskają więcej

Projekt zmian w ustawie MdM ma za zadanie ułatwić dostęp do dopłat rodzinom wielodzietnym. Dla małżeństw i osób samotnie wychowujących przynajmniej trójkę dzieci zostanie zniesiony limit wiekowy. Obecnie wynosi on 35 lat. Ograniczenie wiekowe będzie nadal obowiązywało małżeństwa i osoby samotne, które nie posiadają dzieci lub wychowują ich mniej niż troje.

Nie tylko na pierwsze mieszkanie

Kolejna proponowana zmiana dotyczy kwestii posiadania na własność nieruchomości. Dotychczas z programu nie mogły skorzystać osoby, które były już właścicielami mieszkania lub domu. Teraz z programu mają móc korzystać rodziny wielodzietne, które posiadały mieszkanie, ale chcą nabyć większy lokal, by poprawić swoje warunki mieszkaniowe.

Wyższe dopłaty dla rodzin

Dla rodzin wielodzietnych przygotowane zostały także inne ułatwienia. Zmianie ma ulec wysokość dopłaty. Dla osób bezdzietnych dopłaty wciąż będą wynosiły 10%, a dla wychowujących jedno dziecko: 15%. Zmiany dotyczą osób wychowujących dwoje dzieci, dopłata wyniesie 20%. Dla wychowujących trójkę dzieci będzie to 30%.

Dopłaty dla największych rodzin będą również możliwe do większego metrażu. Do tej pory można było liczyć na dopłatę do 50 metrów kwadratowych, po zmianach rodzina wielodzietna może otrzymać dopłatę do 65 metrów.

Wszystkie opisane zmiany mają wejść w życie w połowie tego roku. W założeniu mają zwiększyć grupę osób, które będą mogły skorzystać z programu MdM, tym samym ustawodawca spodziewa się większego zainteresowania kredytami z dopłatą oraz ożywienia na rynku mieszkaniowym.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam