Czym zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego?

2015-04-28 08:37:21

Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją finansową wspierającą różne działania rządowe, takie jak na przykład program Mieszkanie dla Młodych, preferencyjne kredyty dla studentów czy kredyty z dotacjami dla przedsiębiorców.

BGK uczestniczy m.in. w zarządzaniu środkami funduszy celowych, typu Fundusz Kredytów i Pożyczek Studenckich czy też Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. Wspiera także rząd w rozwoju mieszkalnictwa oraz małej i średniej przedsiębiorczości.

Po fuzji trzech banków z Galicji

Korzenie BGK sięgają okresu międzywojennego, kiedy to po połączeniu trzech banków z Galicji powstał jeden, potężny bank, wspierający poczynania rządowe w rozwoju gospodarczym, szczególnie w okresie porozbiorowym i I wojny światowej. Wsparcie BGK miało i nadal ma wielkie znaczenie.

Wsparcie BGK dla studentów

Gdyby nie pomoc Banku Gospodarstwa Krajowego, prawdopodobnie studenci nigdy nie mogliby liczyć na wsparcie finansowe banków, a przynajmniej nie w takim zakresie jak obecnie. Wielu rodzin nie jest stać jest na sfinansowanie studiów swoim dzieciom. Kredyty studenckie dały możliwość swobodnej nauki wielu młodym ludziom, którzy po zakończeniu studiów sami będą spłacać swoje zadłużenia bankowe. Pożyczki tego typu udzielane są na preferencyjnych warunkach - polegających przede wszystkim na bardzo niskim oprocentowaniu. Możliwe jest również umorzenie części takich kredytów.

BGK pomaga w dopłatach MdM

Wsparcie BGK pozwala wielu młodych ludziom wejść w posiadanie kredytów z dopłatami w ramach programu rządowego. Wcześniej był to program Rodzina na Swoim, a obecnie Mieszkanie dla Młodych. Gdyby nie pomoc BGK, prawdopodobnie programy te w ogóle by nie powstały. Tymczasem wiele młodych rodzin, a także osób samotnych, może otrzymać kredyty z dopłatami na zakup własnych mieszkań. Oczywiście należy spełnić określone w programie warunki, ale taka możliwość istnieje i wiele osób z niej już skorzystało.

Program MdM nakłada na jego uczestników wiele obowiązków i należy uważać, aby je wypełniać. Jeżeli ktoś je złamie, musi się liczyć z tym, że BGK może zażądać zwrotu dotacji. Należy na przykład pamiętać, że zakupionej w ramach MdM nieruchomości nie można użyczać, ani wynajmować w okresie takich ograniczeń. Nie można też zmieniać charakteru obiektu i w okresie ograniczeń, nie można również kupować innych nieruchomości mieszkalnych.

Ze wsparcia BGK korzystają również przedsiębiorcy

Gwarancje de minimis to wsparcie BGK dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą liczyć na gwarancje zabezpieczenia spłaty kredytu, które ułatwiają im pozyskanie kredytów w bankach. Jest to wymierna pomoc państwa dla polskich przedsiębiorców, którzy mają kłopoty z finansowaniem zewnętrznym swoich firm. Takie wsparcie przedsiębiorcy uzyskują z BGK za pośrednictwem swoich kredytodawców. Wśród wiodących banków w tym zakresie znajdują się m.in. Idea Bank i ING Bank Śląski.

Ilona Maciejuk