Szukasz dotacji dla firmy? Zatrudnij bezrobotnego z PUP

2015-04-01 08:11:29

Zatrudnienie bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy może być dobrym sposobem na ograniczenie kosztów pracowniczych, a przy umożliwia uzyskanie dotacji przez firmę.

Wariant z zatrudnieniem bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy jest szczególnie dobrym krokiem dla nowej firmy, która dopiero próbuje wypracować pozycję na rynku, a przy tym potrzebuje rozbudować kadrę pracowniczą, ale nie ma jeszcze odpowiednich na to zasobów finansowych.

Korzyści z dotacji

Jeśli firma zdecyduje się zatrudnić osobę bezrobotną, urząd pracy często proponuje w zamian za to dodatkowe profity dla pracodawcy, jak np. refundację wynagrodzenia lub składek do ZUS-u, a nawet dofinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy dla nowego pracownika. Z jednej strony takie działania obniżają koszty zatrudnienia w firmie, z drugiej – pozytywnie wpływają na lokalny rynek pracy. Warto zaznaczyć, że na takie dotacje mogą liczyć nie tylko podmioty gospodarcze, ale także jednostki samorządu oraz rolnicy.

Gdy firma decyduje się na zatrudnienie osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy, powinna zgłosić się do tego urzędu, by zapoznać się na miejscu z możliwościami i warunkami otrzymania stosownej dotacji. Należy pamiętać, że każdy PUP może ustalać własne dodatkowe warunki otrzymania takiego wsparcia oraz jego wysokość. Jeszcze zanim firma zatrudni bezrobotnego, powinna najpierw złożyć odpowiedni wniosek o dotację, a następnie podpisać z urzędem umowę.

Doposażenie stanowiska pracy

Jeśli firma chce otrzymać refundację kosztów wyposażenia czy doposażenia nowego stanowiska pracy, musi działać na rynku co najmniej 6 miesięcy. Przynajmniej przez pół roku wcześniej nie można było zwolnić żadnego pracownika. Firma nie może mieć żadnych zaległości, np. w ZUS-ie czy wobec pracowników. Decydując się na taką dotację, należy wziąć pod uwagę, że zatrudniona osoba będzie musiała przepracować co najmniej 2 lata. Najpierw finansowane jest wyposażenie stanowiska, a potem dopiero następuje zatrudnienie.

Składki do ZUS-u

Innym rozwiązaniem jest możliwość zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązuje jednak limit w wysokości 5250 zł w roku 2015. Żeby zyskać taką refundację, zatrudniony musi pracować dalej po upływie 12 miesięcy na cały etat. Pamiętać należy przy tym, by złożyć wniosek przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Podobną refundację można otrzymać, zatrudniając bezrobotnego, który nie ukończył 30 lat. 

Marzena Kazbieruk