Odbiorca czy nadawca: kto płaci za przelew za granicę?

2015-03-30 19:31:05

Przelewy zagraniczne cieszą się dużym zainteresowaniem klientów bankowych. Jest to związane z tym, że wielu Polaków mieszka i pracuje za granicą, a posiada w kraju rodzinę, której przesyła pieniądze. Cała specyfika tego rodzaju przelewów powoduje jednak, że są one nie tylko drogie, ale także długotrwałe. Sprawdźmy, kto płaci za przelewy walutowe – odbiorca czy nadawca.

Przelewy na konta zagraniczne mogą być wykonywane zarówno z rachunków walutowych, jak i z kont prowadzonych z złotówkach. W przypadku, gdy zlecimy dyspozycję przelewu z konta złotówkowego, bank przeliczy kwotę przelewu, stosując własne ceny sprzedaży waluty. Ten przelicznik, niekorzystny dla nadawcy, wpływa na całkowity koszt przelewu zagranicznego.

Warto być dokładnym

Składając dyspozycję realizacji przelewu zagranicznego, musimy wypełnić specjalny formularz. Trzeba to zrobić bardzo rzetelnie, ponieważ w przypadku jakichkolwiek błędów, nasz przelew nie tylko nie zostanie wysłany, ale także zostaniemy obciążeni prowizją banku przyjmującego. Bardzo ważne jest, by właściwie wpisać kod identyfikujący banku, czyli SWIFT, a także międzynarodowy standard zapisu rachunków bankowych – IBAN.

Opcje opłat

We wniosku musimy także zaznaczyć opcje pokrycia kosztu przelewu, mamy do wyboru:

  • opcja BEN - wszystkie koszty pokrywa odbiorca,
  • opcja SHA - koszty pokrywa odbiorca i nadawca,
  • opcja OUR - wszystkie koszty pokrywa nadawca.

Przy realizacji przelewów zagranicznych najczęściej stosowana jest opcja OUR.

Opłaty za przelewy walutowe w walutach innych niż euro są dość wysokie, zwykle wynosząc od 50 do 80 zł.

Przelewy w UE

Tańsze przelewy można wykonać w obrębie Unii Europejskiej. Przelew SEPA (Single Euro Payments Area, czyli Jednolity Obszar Płatniczy w Euro) obowiązuje na obszarze UE. W granicach państw członkowskich dokonywać można bezgotówkowych rozliczeń w euro według takich samych zasad i regulacji prawnych. Przelew tego typu można zlecić w oddziale banku, wykonać przez telefon lub Internet.

Aby taka operacja mogła być zrealizowana, musi spełniać kilka warunków:

  • kwota przelewu musi być podana w euro,
  • w formularzu przelewu należy podać adres SWIFT banku odbiorcy oraz numer rachunku w standardzie IBAN,
  • koszty przelewu muszą być dzielone pomiędzy nadawcę i odbiorcę.

Za przelew SEPA zapłacimy stosunkowo niewiele, np. w Alior Banku i w mBanku – 5 zł, w PKO BP - 8 zł za przelew w trybie zwykłym.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam