Kilku poręczycieli - który będzie spłacał kredyt?

2015-03-31 08:35:22

W przypadku niskiej wiarygodności kredytowej kredytobiorca może włączyć do umowy poręczycieli. Poręczenie jest jednym z częściej stosowanych zabezpieczeń spłaty pożyczek. Taka opcja daje bankowi pewność, że w momencie niespłacania długu przez kredytobiorcę, zrobi to za niego poręczyciel. Kto jest zobowiązany do zwrócenia długu, jeśli kredyt zabezpieczało kilku żyrantów?

Poręczyciel musi być świadomy, że decydując się na zabezpieczenie cudzego kredytu, zgadza się na jego spłatę w przypadku, gdyby kredytobiorca się od tego uchylał. W związku z tym bank dokładnie weryfikuje sytuację finansową i zdolność kredytową każdego poręczyciela. Instytucja finansowa, zanim zdecyduje o udzieleniu kredytu wraz z włączeniem poręczycieli, musi mieć pewność, że zobowiązane będzie spłacane w terminie.

Poręczenie a BIK

Poręczyciel powinien także liczyć się z tym, że sam fakt udzielenia poręczenia będzie odnotowany w BIK-u. Gdy taka osoba będzie chciała wziąć kredyt na swoje konto, może mieć z tym problem, jeśli posiada niską zdolność kredytową. Bank, sprawdzając ją, uwzględni, że ta osoba może zostać obciążona spłatą czyjegoś zobowiązania.

Żyrant musi liczyć się z tym, że z powodu poręczenia może nie dostać kredytu w banku, choć jeśli poręczany kredyt jest spłacany terminowo, oddziałuje na zdolność kredytową poręczyciela w niewielkim stopniu. Gorzej, gdy kredytobiorca opóźnia się ze spłatą swoich rat - te wówczas w pełnej wysokości rzutują na zdolność kredytowa poręczyciela, tak jakby to był jego własny kredyt.

Obowiązek zapłaty

W przypadku kilku poręczycieli zakres ich zobowiązania jest równy, tzn. gdy kredytobiorca spóźnia się ze spłatą raty, to żyrant, który dostanie wezwanie do zapłaty, musi zapłacić całą zaległą kwotę, a niej proporcjonalną do ilości poręczycieli jej część.

W razie niewypłacalności dłużnika bank może zwrócić się o spłatę do jednego lub kilku poręczycieli, wedle swojego uznania. Dodatkowo, jeśli poręczyciel nie zastrzeże w umowie kredytowej, by bank w pierwszej kolejności wykorzystał inne możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy, wtedy kredytodawca, zamiast skorzystać z zabezpieczeń (np. hipoteki), od razu będzie ściągał dług od żyranta.

Poręczyciel, który będzie zmuszony spłacać zobowiązanie za kredytobiorcę, po wypełnieniu swojego obowiązku może żądać do dłużnika zwrotu zapłaconej kwoty. W skrajnych przypadkach może nawet zwrócić się ze swoją sprawą do sądu lub komornika.

Warto dbać o korzystne zapisy

Zanim zdecydujemy się poręczyć komuś kredyt, powinniśmy dopilnować, aby warunki podpisanej umowy były dla nas korzystne. Żyrant może ograniczyć kwotę zobowiązania, za którą odpowiada. Dodatkowo poręczyciel może żądać informacji na temat rzetelności spłacania przez kredytobiorcę kredytu. Warto także wymagać zapisu w umowie, który gwarantuje wykorzystanie innych zabezpieczeń przed poręczycielem.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam