Zasady likwidacji działalności gospodarczej

2015-04-08 09:03:03

Zdecydowałeś się, że przyszedł czas, aby zakończyć działalność gospodarczą? Zdarza się. Podobnie jak przy jej zakładaniu, również przy likwidacji należy dokonać kilku niezbędnych czynności.

Podejmując decyzję o zakończeniu działalności gospodarczej, musimy się liczyć z koniecznością wypełnienia obowiązków z tego wynikających. Gdy zakładamy działalność, zgłaszamy wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek do CEiDG musimy także zgłosić, gdy zamierzamy firmę zamknąć.

Na czym polega likwidacja?

Likwidację działalności gospodarczej rozumie się jako trwałe zaprzestanie wykonywania prowadzonej dotychczas działalności zarobkowej, wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, a także ustanie działalności zawodowej, która była wykonywania w sposób zorganizowany i ciągły.

Przeanalizuj sytuację

Zanim zdecydujemy się na likwidację działalności, przeanalizujemy jeszcze raz całą sytuację. Rozpatrzmy czy kłopoty finansowe, bo te są zwykle powodem rozwiązania firmy, nie są tylko czasowe. Sprawdźmy, jakie szanse na przetrwanie i poprawę sytuacji ma przedsiębiorstwo w najbliższej perspektywie.

A może zawieszenie?

Zastanówmy się także, czy w naszej sytuacji nie lepszym rozwiązaniem byłoby zawieszanie działalności. Jest ono możliwe na podstawie złożonego do urzędu miasta formularza CEIDG-1, na którym podatnik wykazuje datę rozpoczęcia oraz przewidywaną długość okresu zawieszenia.

Okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni i jednocześnie przekraczać 24 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca może m.in.: wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Może jednak także zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Ostateczność

Niestety nie zawsze przedsiębiorca ma perspektywy na dalsze rozwijanie biznesu i nie widzi sensu w zawieszeniu działalności. Wówczas ma prawo zadecydować o jej likwidacji. W takiej sytuacji powinien złożyć wniosek o wykreślenie wpisu z CeiDG, w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam