Zasady prowadzenia działalności gospodarczych w strefach ekonomicznych

2015-04-02 09:27:10

W Polsce pojawia się coraz więcej stref ekonomicznych. Mają one wspomóc rozwój firm poprzez specjalne ulgi. Czym są strefy i na jakich zasadach prowadzone mogą być na ich terenie działalności gospodarcze?

W wielu regionach Polski powstają specjalne strefy ekonomiczne (SEE), mające wspierać rozwój polskich przedsiębiorstw. Dzięki prowadzeniu w nich działalności można korzystać z preferencyjnych warunków rozliczeń podatkowych. To z kolei sprzyja powstawaniu nowych inwestycji oraz miejsc pracy.

Czym jest specjalna strefa ekonomiczna?

Specjalne strefy ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie części terytorium danego kraju, w ramach których działalność może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Oznacza to, że przedsiębiorstwo, które tam funkcjonuje, uzyskuje pomoc publiczną w postaci rożnego rodzaju ulg. Zwykle są nimi zwolnienia podatkowe.

Zwolnienie z podatku dochodowego

Przede wszystkim przedsiębiorcy mogą liczyć na zwolnienie z opłacania podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych w ramach strefy. Ulgi nie są jednolite (zazwyczaj 50-procentowe) i zależą od konkretnego obszaru oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Dodajmy jednak, że dla małych przedsiębiorstw ulga może zostać zwiększona o dodatkowe 20 punktów procentowych, dla średnich natomiast przewidziano o 10 punktów procentowych. Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego jest uzależniona od poniesionych wydatków inwestycyjnych.

Są jednak i pewne ograniczenia. Do uzyskania ulgi uprawniać będą przedsiębiorcę wydatki poniesione na nowe inwestycje albo na rozwój nowych miejsc pracy. Z ulgi nie skorzystają przy tym firmy, które zdecydowały się na opodatkowanie podatkiem liniowym.

Pozostałe ulgi

Przedsiębiorstwa działające w obrębie stref ekonomicznych mogą liczyć także na nakłady na tworzenie i rozwój nowych miejsc pracy. Taka pomoc polega między innymi na organizacji szkoleń dla pracowników. Ponadto czasami liczyć można na wydanie przez lokalne władze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Przypomnijmy, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. O zwolnieniu może zdecydować rada gminy w drodze uchwały.

W specjalnych strefach ekonomicznych przedsiębiorca może liczyć na różnego rodzaju przywileje, takie jak wymienione zwolnienie podatkowe, zwolnienie od podatku od nieruchomości, ponadto otrzymuje działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, darmową pomoc przy dopełnianiu formalności związanych z inwestycją. Zakładając działalność, warto zastanowić się nad prowadzeniem jej właśnie w SSE.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam