Sezonowa działalność gospodarcza - rejestrować?

2015-04-01 17:38:12

Sezon letni zbliża się wielkimi krokami. Oznacza to, że przybywało będzie na rynku sezonowych działalności gospodarczych. Sprawdź, na jakich zasadach taka działalność może być założona i prowadzona.

Wedle obowiązującego prawa każda aktywność, która ma charakter zarobkowy, będąc działalnością wytwórczą, handlową, usługową, budowlaną, a także działalnością zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły musi być zarejestrowana. Jasno wynika z tego, że rejestrować trzeba również sezonowe działalności.

Kiedy rejestrować?

Bez względu na to, czy działalność ma charakter okresowy, czy też nie, należy ją rejestrować. Wskazuje na to Ustawia o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli podejmowana przez nas działalność ma charakter zarobkowy i spełnia inne wymienione warunki, trzeba więc założyć firmę.

Jak złożyć wniosek?

Procedura rejestrowania własnej firmy nie jest skomplikowana. Musimy zawnioskować o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokonują w niej wpisów wszystkie jednoosobowe przedsiębiorstwa czy spółki cywilne osób fizycznych. Możliwe jest przeprowadzenie tego drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza CEIDG-1 lub - jeśli wolimy - osobiście w wybranym urzędzie gminy. Wniosek można też dostarczyć do urzędu także drogą pocztową, listem poleconym wraz z notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy. Działalność można podjąć w dniu złożenia wniosku.

Dodatkowe obowiązki formalne

Na dokonaniu rejestracji obowiązki przedsiębiorcy, jeśli chodzi o założenie działalności, mogą się nie skończyć. Możliwe, że konieczne będzie np. dokonanie rejestracji i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego w przypadku, gdy nasza praca będzie wiązała się z produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności, co ma często miejsce w przypadku działalności sezonowych w okresie letnim. Możliwe też, że będziemy chcieli zdobyć koncesję na sprzedaż alkoholu, jeśli chcemy posiadać taki towar w sprzedaży.

Zawieszenie sezonowej działalności

Zwykle osoby prowadzące sezonową działalność gospodarczą decydują się na jej zawieszenie po upływie pewnego czasu. Okres zawieszenia może obejmować minimalnie 30 dni, a maksymalnie 24 miesiące. Możliwe jest później wznowienie działalności, a następnie jej ponowne zawieszenie na tych samych zasadach. W tym czasie przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na takich samych zasadach jak aktywni przedsiębiorcy.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam