Jak i kiedy zawiesić działalność gospodarczą?

2015-03-30 12:33:55

Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z jej zakończeniem. Czasami może okazać się dobrym rozwiązaniem w przypadku przejściowych kłopotów. Sprawdź, jak zawiesić działalność gospodarczą i z czym to się wiąże.

Jeżeli dopadły nas chwilowe kłopoty finansowe, możemy zdecydować się na zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej. Aby to jednak zrobić, musimy pamiętać o dopełnieniu kilku niezbędnych formalności.

Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Poprzez zawieszenie działalności gospodarczej rozumie się czasowe zaprzestanie jej prowadzenia, które może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Z takiej możliwości może skorzystać każdy jednoosobowy przedsiębiorca posiadający wpis do CEIDG, pod warunkiem że nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę.

Co zrobić, aby zawiesić działalność?

Chcąc zawiesić działalność gospodarczą, powinniśmy w pierwszej kolejności złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy. Wniosek musimy uzupełnić, podając w nim takie informacje, jak datę rozpoczęcia i zawieszenia działalności czy przewidywaną datę wznowienia działalności. Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy informować o tym urzędu skarbowego, ani ZUS-u. Zrobi to za nas urząd miasta lub gminy.

Zawieszenie to nie zaprzestanie

Zawieszenie zasadniczo różni się od zaprzestania działalności. Jedną z najważniejszych różnic jest ta, że wciąż dysponujemy majątkiem firmowym. Zawieszając działalność, przysługują nam pewne prawa, ale także zostajemy obciążeni obowiązkami. Jeżeli decydujemy się na zawieszenie działalności, pamiętajmy, że w tym okresie nie możemy wykonywać działalności, a co za tym idzie generować bieżących przychodów. Wbrew prawu jest więc sprzedaż towarów, świadczenie usług i pobieranie za to wynagrodzenia.

A podatki?

W czasie, gdy działalność jest zawieszona, nie mamy obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Musimy się jednak rozliczyć, w przypadku gdy działalność generuje przychody. Wciąż musimy również prowadzić KPiR, gdzie zapisujemy przychody i wydatki powstałe w trakcie zawieszenia.

Co z ZUS-em?

Podczas zawieszenia nie mamy obowiązku opłacania składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli zawieszenie ma miejsce w trakcie miesiąca, składki zostają obniżone proporcjonalnie do liczby dni. Wyjątkiem jest składka zdrowotna, którą należy uiścić w całości, ale tylko w miesiącu, w którym rozpoczął się okres zawieszenia.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam