Jak skutecznie odzyskiwać należności?

2015-03-30 08:34:53

Wyegzekwowanie należności bywa trudnym i długotrwałym zajęciem. Z jakich sposobów skorzystać, aby pieniądze od kontrahentów odzyskać w miarę szybko i sprawnie, omijając przy tym drogę sądową?

Niejeden przedsiębiorca przekonał się, jak trudnym zadaniem może być odzyskiwanie swoich należności. Na rynku pojawia się coraz więcej produktów i usług, które mogą pomóc odzyskać zapłatę od klientów czy kontrahentów. Z jakich środków warto korzystać?

Sprawdź kontrahenta

Jeżeli nie ma możliwości, mimo naszych starań, do polubownego rozwiązania problemu i odzyskania środków od dłużnika, warto w pierwszej kolejności sprawdzić jego stan majątkowy w ogólnodostępnych rejestrach. Oczywiście najlepszym wyjściem byłoby sprawdzanie go jeszcze przed zwarciem transakcji. Pozyskanie takich informacji pomoże nam w określeniu, jak trudne będzie wyegzekwowanie pieniędzy.

Po pierwsze monity

Gdy firma posiada własny dział windykacji, ten powinien z kontrahentem kontaktować się w pierwszej kolejności. Jeśli nie, z firmą niech kontaktuje się predestynowany do tego pracownik. Nie zapomnijmy wysłać monitu z informacją o zaległej płatności. Nie warto robić tego natarczywie, jednak skutecznie. Jeden telefon czy mail może być niewystarczający. Uzależnijmy nasilenie i formę tych informacji od wysokości zaległej kwoty, a także czasu trwania zaległości.

Specjalistyczna firma windykacyjna

Jeżeli nie wiemy, jak rozpocząć egzekucję, i nie dysponujemy odpowiednim personelem, warto zastanowić się nad outsourcingiem. Na rynku funkcjonują firmy, które dysponują odpowiednimi narzędziami i sposobami na odzyskiwanie należności. Są one w tej dziedzinie wyspecjalizowane. Ich personel stanowią specjaliści, którzy znają mechanizmy działania w takich sytuacjach. Mają także zwykle odpowiednią wiedzę prawną. Firmy stosują różne sposoby na wyegzekwowanie pieniędzy. Starają się wyegzekwować środki polubownie. Jeśli jednak to nie pomoże, warto korzystać z pomocy kancelarii prawnych.

Kancelaria prawna

Jeśli nie posiadamy własnego prawnika na etacie w firmie, warto sprawę ostatecznie skierować do kancelarii prawnej. Kancelaria taka pomoże przygotować odpowiednie dokumenty konieczne w postępowaniu egzekucyjnym.

O ile nie dysponujemy odpowiednim zapleczem w firmie, warto zlecać działania windykacyjne na zewnątrz. Nie zwlekajmy z tym, czekając miesiącami na polubowne załatwienie sprawy. Najprawdopodobniej sytuacja wcale się nie poprawi, a my narażamy własną firmę na utratę płynności finansowe.

Marzena Kazbieruk