Zakładanie własnej działalności gospodarczej: od czego zacząć?

2015-04-28 09:38:33

Do rozpoczęcia prowadzenia własnej działalności gospodarczej wystarczą trzy kroki. Sprawdź, co musisz zrobić, jeśli chcesz prowadzić własny biznes.

Jeżeli myślimy o założeniu własnej firmy, warto wiedzieć, jakie kroki musimy wykonać, aby nasze marzenie się zrealizowało. Otworzenie działalności gospodarczej nie jest już procesem żmudnym, uciążliwym i pochłaniającym mnóstwo czasu. Wystarczą tylko trzy podstawowe kroki.

Krok 1. Uzupełnienie i przekazanie wniosku CEIDG

CEIDG to wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Druki te możemy znaleźć w każdym urzędzie gminy lub pobrać ze strony www.firma.gov.pl. We wniosku należy wskazać rodzaj działalności, jaką chcemy prowadzić, rodzaj opodatkowania i częstotliwość, z jaką chcemy odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy (czy będziemy rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, czy będziemy płacić podatek liniowy). Wybieramy też, czy chcemy rozliczać się przez kartę podatkową, czy też przez ryczałt od ewidencjonowanych przychodów. We wniosku zamieszczamy informację o nazwie zakładanej firmy, jej siedzibie oraz datę rozpoczęcia działalności.

Wniosek możemy złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przesłać online. Wysłanie go przez Internet nie uchroni nas jednak przed koniecznością odwiedzenia urzędu, aby osobiście podpisać złożony wniosek (chyba, że podpiszemy do elektronicznie, jednak nie każdy ma taką możliwość).

Krok 2. Wizyta w ZUS–ie

Po złożeniu wniosku CEIDG w ciągu siedmiu dni musimy wypełnić i złożyć w ZUS-ie formularz ZUA, którym zgłaszamy się do ubezpieczeń społecznych:

  • emerytalnego,
  • zdrowotnego,
  • wypadkowego,
  • rentowego.

Warto przy tym pamiętać, że nasza działalność może być objęta preferencyjnymi warunkami, które dają znaczne ulgi w płatności składek przez okres dwóch lat. Jest to bardzo duża ulga dla nowych firm, pozwalająca w dużej mierze na „rozwinięcie skrzydeł”. Warto pamiętać też o tym, że jeżeli planujemy zatrudniać pracowników, to ich również musimy zgłosić do ZUS-u.

Krok 3. Wizyta w urzędzie skarbowym

Wizyta w urzędzie skarbowym to trzeci, ostatni krok, który jednak nie wszystkich musi dotyczyć. Jeżeli planujemy rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych, to wizyta w US nie będzie konieczna. Jeżeli jednak planujemy rozliczać naszą działalność w ramach karty podatkowej, to musimy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie skarbowym. W tym celu należy złożyć odpowiednio zredagowane oświadczenie. Można tego dokonać osobiście lub wysłać listem poleconym.

Jeżeli chcemy wystawiać faktury VAT, musimy wypełnić odpowiedni formularz VAT-R oraz uiścić opłatę skarbową. Czynności te powinniśmy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej warto sprawdzić i zastanowić się, czy nie potrzebujemy dodatkowych zaświadczeń, licencji, które są niezbędne, a ich brak może nas narazić na na przykład na dodatkowe kary. 

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam