Kontrakt menedżerski - lepsza forma zatrudniania pracowników

2015-04-28 10:23:20

Przedstawiamy wady i zalety zatrudnienia pracowników w ramach kontraktu menedżerskiego. 

Wśród wielu form zatrudnienia na szczególną uwagę zasługuje kontrakt menedżerski. Przedmiotem umowy dotyczącej kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie przedsiębiorstwem. Dlatego też ten typ umowy bardzo często bywa nazywany mianem umowy o zarządzanie.

Odpowiedzialność menedżera

Główną cechą kontraktu menedżerskiego jest fakt, że to właśnie menedżer ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez siebie decyzje. Co to oznacza w praktyce? Ano oznacza to mniej więcej tyle, że w razie podjęcia błędnych decyzji, zaniechań ze strony menedżera, można dochodzić od niego odszkodowania sięgającego nawet całości jego majątku.

Oczywiście obie strony umowy mogą dowolnie kształtować przepisy, jakie mają się zawrzeć w konkretnym kontrakcie menedżerskim, oczywiście pod warunkiem, że swoją treścią nie będą naruszały innych przepisów, ogólnie obowiązującego prawa.

Klauzula o zakazie konkurencji

Sam kontrakt menedżerski zawiera spis wszystkich praw i obowiązków menedżera, granice odpowiedzialności, zakres uprawnień oraz wysokość wynagrodzenia. Ponadto bardzo często w kontrakcie menedżerskim zawarta jest klauzula o zakazie konkurencji. Co warte podkreślenia, klauzula o zakazie konkurencji może dotyczyć nie tylko czasu, na jaki został zawarty kontrakt, lecz również obejmować okres już po wygaśnięciu umowy. W przypadku zawarcia w kontrakcie menedżerskim klauzuli o zakazie konkurencji, musimy liczyć się z tym, że w umowie zamieszczona będzie również informacja na temat odszkodowania, jakie będzie musiał wypłacić menedżer w przypadku złamania tej klauzuli.

Kontrakt menedżerski najczęściej jest zawierany na okres sześciu miesięcy. W umowie zawarta jest również informacja o okresie wypowiedzenia.

Prawo do urlopu

Warte podkreślenia jest to, że kontrakt menedżerski nie podlega pod Kodeks pracy. Menedżer ma nielimitowany okres pracy. Jeżeli strony umowy nie zamieszczą o tym żadnej informacji, to menedżera nie obowiązuje prawo do urlopu wypoczynkowego oraz do świadczeń chorobowych.

Dwie umowy jednocześnie

Ciekawostką jest fakt, że można z tym samym pracodawcą podpisać w ten sposób dwie umowy. Jedną na zwykły, pełny etat, a drugą na kontrakt menedżerski. Jest to możliwie, pod jednym warunkiem – że zakres obowiązków na obu umowach nie będzie się pokrywał. 

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam