Umowa-zlecenie - jakie korzyści przyniesie firmie?

2015-03-24 09:39:54

W Polsce koszty zatrudnienia pracownika nie są niskie, co sprawia, że przedsiębiorcy szukają różnych sposobów na obniżenie tych wydatków. Jednym z rozwiązań jest zastąpienie umowy o pracę umową-zleceniem. Sprawdźmy, jakie korzyści przyniesie to firmie.

Raport European Salary Survey firmy doradczej Deloitte pokazuje, że koszty pracodawców ponoszone z powodu zatrudnienia pracowników plasują Polskę w środku stawki krajów Unii Europejskiej (najdrożej jest pod tym względem w Belgii i we Francji). Oznacza to, że jednak z tymi kosztami pracodawców nie jest tak dramatycznie, jak czasami jest to przedstawiane. Mimo to firmy chętnie szukają oszczędności, proponując umowę-zlecenie zamiast umowy o pracę osobom zatrudnianym.

Koszty etatu

W przypadku umowy o pracę od kwoty brutto potrącane są składki: emerytalna, rentowa, zdrowotna, chorobowa, a pracodawca dodatkowo ponosi koszty składek: rentowej (płaconej przez płatnika), emerytalnej, wypadkowej, a do tego jeszcze składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej, czyli 1750 zł brutto, po odliczeniu składek i podatków, otrzyma do wypłaty 1286,16 zł. Taki stosunek płacy brutto do netto, według wspomnianego wcześniej raportu Deloitte, plasuje Polskę na ostatnim miejscu w rankingu krajów Unii Europejskiej.

Umowy-zlecenia bardziej elastyczne

Pracodawcy chętnie zawierają z podwładnymi umowy-zlecenia z kilku powodów. Przede wszystkim można takie umowy wliczyć w koszty firmy, a więc zoptymalizować koszty podatkowe. Umowy takie nie podlegają również restrykcyjnym zapisom kodeksu pracy, co oznacza mniejsze obciążenie dla pracodawcy i mniej przywilejów dla zleceniobiorców. W tym wypadku obowiązuje kodeks cywilny, chociaż pracodawca również odprowadza składki do ZUS.

Umowy-zlecenia koncentrują się na wykonywaniu pewnej czynności (np. sprzątanie, prowadzenie księgowości, prace ogrodnicze itd.). Co ciekawe, tutaj wynik działań nie zawsze musi zostać osiągnięty (w przeciwieństwie do umowy o dzieło). Umowę-zlecenie można zawrzeć na piśmie lub nawet ustnie (jednak bezpieczniej jest zawsze wybrać tę pierwszą opcję). Tego typu umowa jest odpłatna lub nieodpłatna (czynność wykonywana za darmo). Ten ostatni przypadek musi być wyraźnie określony w umowie. 

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam