Kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą krok po kroku

2015-03-27 15:50:06

Kredyt hipoteczny to jedno z trudniej dostępnych rodzajów kredytów, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Prowadzenie firmy na własny rachunek, jednoosobowej czy też zatrudniającej kilku pracowników, kosztuje, a wydatki osłabiają zdolność kredytową. Sprawdźmy krok po kroku, jak zaciągnąć kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą.

Banki udzielające kredytów hipotecznych łaskawszym okiem patrzą na kredytobiorców zatrudnionych na umowę o pracę niż na przedsiębiorców. Według instytucji finansowych większe ryzyko ponoszą one udzielając kredytu osobie prowadzącej działalność gospodarczą niż pracującej na etacie. Pomimo zwiększonych trudności formalnych przedsiębiorca ma jednak szansę na kredyt hipoteczny.

Okres prowadzenia działalności

Długi okres prowadzenia działalności gospodarczej przynoszącej zyski stanowi o stabilności finansowej firmy i daje bankowi większą pewność co do odzyskania pożyczonych pieniędzy. W większości instytucji finansowych warunkiem uzyskanie kredytu hipotecznego jest prowadzenie przedsiębiorstwa nieprzerwanie przez przynajmniej 12 lub 24 miesięcy. Niektóre banki stosują pewne wyjątki, pozwalające na skrócenie tego okresu. Jest to możliwe, gdy przedsiębiorca kontynuuje wcześniejszą działalność realizowaną w formie umowy o pracę z innym podmiotem gospodarczym. Najczęściej taka reguła jest stosowana w przypadku osób, które przeszły na samozatrudnienie. 

Rozliczanie z dochodów w ramach działalności

Gdy przedsiębiorca złoży wniosek o kredyt hipoteczny, bank będzie badał jego zdolność kredytową. Zrobi to na podstawie oceny przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów dochodowych oraz uwzględniając zobowiązania bankowe firmy.

Przedsiębiorca, niezależnie czy rozlicza się na zasadzie księgi przychodów i rozchodów czy rozlicza się z US na podstawie podatku zryczałtowanego, zwykle jest zobowiązany przez bank do przedstawienia następujących dokumentów:

 • wypełniony i potwierdzony przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania formularz PIT za poprzedni rok kalendarzowy;
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 • wypis z rejestru działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie o uzyskaniu numeru identyfikacyjnego REGON;
 • decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 • kopia księgi przychodów i rozchodów za poprzedni rok kalendarzowy;
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS-u;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami w urzędzie skarbowym;
 • miesięczna deklaracja podatkowa za ubiegły rok kalendarzowy (w przypadku płatników VAT);
 • zaświadczenie z US o wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym;
 • kopia ewidencji przychodów z bieżącego roku.

Oprócz dokumentów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca musi złożyć także dokumentację dotyczącą kupowanej na kredyt nieruchomości lub nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie finansowania na bazie hipoteki.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam