Czy różnice między kredytem a pożyczką są istotne?

2015-04-22 15:05:46

W języku potocznym terminy kredyt i pożyczka używane są zamiennie. Od strony technicznej są to jednak dwa typy różnych produktów. Na czym polegają główne różnice między nimi i czy są one istotne dla samego konsumenta?

Kredytów mogą udzielać tylko banki i SKOK-i. Regulacje opisujące zasady sprzedaży tego typu produktów finansowych znajdziemy w ustawie Prawo bankowe, a także Ustawie o kredycie konsumenckim.

Specyfika kredytu

Kredyt to produkt o charakterze celowym. Innymi słowy, udziela się go po to, aby możliwe stało się zaspokojenie określonej potrzeby, np. kupienie mieszkania. Umowa kredytowa musi być sporządzona na piśmie. Uwzględnia się w niej strony, kwotę, walutę, a także zasady, terminy, opłaty, sposoby zabezpieczenia oraz ustalone oprocentowanie plus warunki jego zmiany. Wypłata kredytu dokonywana jest z reguły bezgotówkowo.

Pożyczka – czyli co?

Pożyczki i zasady ich funkcjonowania są regulują zapisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa o kredycie konsumenckim. Jak podaje Kodeks, pożyczki (i to nie tylko pieniężnej) może udzielić każdy, kto ma odpowiednie środki. Może to być zarówno osoba fizyczna, jak i instytucja. W przypadku pożyczek poniżej 500 zł nie jest wymagana umowa pisemna. Co ważne, pożyczki nie narzucają wymogu określenia konkretnego celu, ani ceny czy terminu zwrotu. Pożyczka może nawet nieodpłatna. Jak widać, tak szerokie ramy oznaczają, że pożyczka to pojęcie szerokie i może oznaczać zarówno pieniądze od rodziny, jak i pieniądze od firmy pożyczkowej, a nawet banku.

Czy te różnice są istotne?

 

Różnice między pożyczką a kredytem - z punktu widzenia konsumenta - nie są znaczne. Przede wszystkim warto podkreślić, że ze względu na celowy charakter kredytu jest on z reguły tańszy od pożyczki - dotyczy to nawet produktów oferowanych przez banki. Jeśli dana instytucja reklamuje produkt kredytowy dostępny przy minimum formalności, na oświadczenie czy dowód, zwykle oznaczać to będzie pożyczkę. Pożyczki są przy tym dostępne zwykle na niższe kwoty niż kredyty. 

Renata Grochowska