Kredyty czy pożyczki - co sprzedają SKOK-i?

2015-04-07 15:05:05

Zwykle pożyczka i kredyt są określeniami używanymi przez konsumentów zamiennie, ale na rynku finansów wcale nie oznaczają tego samego. Nie każda firma może udzielać kredytów. Sprawdźmy, co sprzedają SKOK-i.

Kredyt i pożyczka wydają się być bardzo podobnymi produktami, ale tak naprawdę, różni je wiele. Chociaż w jednym i w drugim przypadku istotą jest pożyczenie pieniędzy (w przypadku pożyczek nie muszą to być jednak pieniądze), to jednak odbywa się to na nieco odmiennych zasadach.

Nie wszędzie dostaniemy kredyt!

Można powiedzieć, że kredyt jest produktem elitarnym, ponieważ nie każda instytucja czy firma go oferuje. Takie jest ograniczenie prawne. Kredytu mogą udzielać tylko banki i właśnie SKOK-i. Zapisy regulujące sprzedaż kredytów znajdziemy zarówno w ustawie Prawo bankowe, jak i w Ustawie o kredycie konsumenckim.

Kredyt zaciągany jest zawsze na jakiś konkretny cel (np. na zakup mieszkania, samochodu, na remont). Jego istotą jest zaspokojenie ściśle określonej potrzeby kredytobiorcy. Umowa kredytowa musi być zawsze sporządzona na piśmie, a w niej powinny znaleźć się dokładnie określone w prawie zapisy, jak określenie stron, wysokość pożyczanej kwoty i jej waluta, ponadto muszą być zamieszczone zasady spłaty kredytu oraz wszystkie z tym związane terminy, a także opłaty i informacje na temat zabezpieczenia. Warto również dodać, że wypłata środków z kredytu przeważnie odbywa się w formie przelewu, bardzo rzadko dokonuje się tego gotówką.

Pożyczka na dowolny cel

W przeciwieństwie do kredytu zasady funkcjonowania i udzielania pożyczek reguluje Kodeks cywilny. Warto dodać, że mogą ich udzielać również banki i SKOK-i, ale poza tym każdy, kto ma pieniądze i gotowy jest ich użyczyć komuś innemu na określony czas. Oznacza to, że każdy może zostać pożyczkodawcą.

Według zapisów prawnych pożyczki na niskie kwoty, do 500 zł, nie muszą być nawet udzielane w oparciu o pisemną umowę, wystarczy ustne porozumienie. Oczywiście zawsze bezpieczniej jest posiadać taką umowę na piśmie. W przypadku pożyczki nie trzeba określać żadnego konkretnego celu przeznaczenia pożyczonych pieniędzy, nie musi być również podany dokładny termin zwrotu, może być również udzielona nieodpłatnie.

Należy również zauważyć, że niektóre produkty bankowe, chociaż nazywane kredytami, funkcjonują raczej jako pożyczki, tak jest np. z kredytem odnawialnym w ramach konta osobistego (ROR) czy karty krdytowej, gdy pieniądze mogą być przeznaczane na dowolny cel i funkcjonują na podstawie umowy ramowej podpisanej z bankiem.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam