Należności handlowe można ubezpieczyć

2015-03-23 14:05:43

Firmy zazwyczaj interesują się ubezpieczeniem należności, gdy mają kłopoty ze sprzedażą usług lub produktów. W ramach odpowiedniej polisy ubezpieczyć można spłaty należności z tytułu umów kupna towarów lub usług zawartych pomiędzy nabywcą a dostawcą. Jaki może być zakres takiego ubezpieczenia? I czy warto się nim zainteresować?

Zwykle na uregulowanie należności za usługi i produkty należy odczekać pewien okres, z góry ustalony pomiędzy kontrahentami. Związane jest z tym ryzyko nieotrzymania płatności w terminie. W takiej sytuacji może pomóc ubezpieczenie należności, które chroni przed niewypłacalnością kontrahenta. W przypadku, gdy nie ureguluje on w terminie płatności, sytuację rozwiązuje ubezpieczyciel. Na początku spróbuje odzyskać należność, natomiast jeśli okaże się to niemożliwe, wypłacone zostanie odszkodowanie.

Dlaczego warto?

Oczywiste jest, że nierzetelny płatnik może być dużym problemem dla firmy. Bywa nawet powodem ogłoszenia upadłości. Firma traci przez niego płynność finansową. W ramach ubezpieczenia udzielona zostaje bezwarunkowa gwarancja na rzecz dostawcy, że ureguluje zobowiązania kupującego wynikające z powyższych umów. Ubezpieczony odzyska swoje środki niezależnie od od kondycji finansowej kontrahenta.

Kto udziela ubezpieczeń?

Ubezpieczenia należności handlowych oferuje w Polsce coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych, jak również wyspecjalizowanych firm. Firmy te dzięki analizie rynku mogą określić ryzyko niewypłacalności konkretnego kontrahenta. Dzięki temu mogą wyznaczyć maksymalną kwotę odpowiedzialności ubezpieczyciela za należności. Ubezpieczyciel wyznacza także wysokość udziału własnego w szkodzie. Szczegółowe warunki wypłaty odszkodowania są ustalane w momencie podpisywania umowy ubezpieczenia.

Warunki wypłaty odszkodowania?

Odszkodowanie zostanie wypłacone w momencie, gdy kontrahent zostanie uznany za niewypłacalnego. Niewypłacalność rozumiana jako jego upadłość lub niemożność wyegzekwowania zaległej kwoty przez określony czas, zwykle od 4 do 6 miesięcy.

Ubezpieczyciel wypłaci środki pomniejszone o udział własny. Dodajmy, że suma ubezpieczenia określa limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli maksymalną łączną kwotę odroczonych płatności w ustalonym okresie ubezpieczenia. Składki określane są indywidualnie i zależą od oceny wiarygodności podmiotu, długości ochrony i jej zakresu, a nawet działań konkurencji.

Poprzez ubezpieczenie należności handlowe klienci uzyskują ochronę przed niewypłacalnością kontrahentów. W przypadku, gdy kontrahent nie zapłaci w terminie za usługi czy produkty, sprawą zajmuje się ubezpieczyciel.

Żaneta Pilarska