Jak mądrze przekazać darowiznę?

2015-03-26 12:10:06

Coraz więcej podatników decyduje się co roku na przekazanie 1 proc. podatku na cel charytatywny. Wielu jednak na tym sposobie pomocy potrzebującym nie poprzestaje, chcąc także w inny sposób przekazywać cześć swoich dochodów na szczytne cele. Jak to robić zgodnie z prawem?

Nie będziemy się rozwodzić nad ideą pomocy potrzebującym. Wnioski zawsze będą oczywiste - warto pomagać. Ale jak robić to mądrze i zgodnie z prawem? Dzięki wpisaniu numeru KRS w zeznaniu podatkowym 1% naszego podatku trafi na cel, który chcemy wesprzeć. W ten sposób możemy częściowo kontrolować wydatkowanie pieniędzy z naszych podatków.

Co można przekazywać?

Warto zastanowić się nad przekazywaniem darowizn na szczytne cele również poza corocznym wskazaniem KRS w deklaracji PIT. Darowizny w postaci pieniędzy, jak i innych dóbr (nieruchomości, auta, książki itd.) przekazywać mogą zarówno osoby prywatne, jak i prawne. Przekazywać można również określone prawa, takie jak prawo użytkowania wieczystego i zwolnienie obdarowanego z długu, jaki ma wobec darczyńcy.

Przepisy prawa

Zasady przekazywania darowizny precyzuje Kodeks cywilny, według którego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednak nie jest to obligatoryjne. Umowa taka staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, czyli np. deklarowane środki zostały przelane da konto danej fundacji. Zaznaczmy jednak, że już darowizna nieruchomości bezwzględnie musi mieć formę aktu notarialnego.

Dokumentacja

W przypadku przekazywania innych środków niż pieniężne darowiznę potwierdza się dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny. Koniecznym dokumentem jest oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Zwykle przygotowany zostaje jeden dokument, ze wskazaniem obdarowanego, rodzaju i wartości darowizny. Dokument musi zawierać podpisy obdarowanego i darczyńcy.

Darowiznę można przekazać jedynie na cele pożytku publicznego. Stowarzyszenie lub fundacja, na którego działalność przekazujemy darowiznę powinno w swoim statusie posiadać zapis o możliwości przyjmowania darowizn.

Odliczenie darowizny

W zeznaniu podatkowym odliczyć można darowizny przekazane na cele pożytku publicznego. Taką możliwość mają zarówno przedsiębiorcy, jak też osoby uzyskujące dochody z pracy na etacie czy umów-zleceń lub o dzieło. Dokonane darowizny, jeżeli nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu, mogą wpłynąć na zmniejszenie płaconego podatku.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam