Ile kosztuje ubezpieczenie ciągnika rolniczego?

2015-03-24 11:12:40

Zakładasz gospodarstwo rolne i chcesz zakupić ciągnik rolniczy? Sprawdź, ile zapłacisz za OC.

Według polskiego prawa rolnik jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład tego gospodarstwa. Dodatkowo rolnik musi także mieć polisę OC ciągnika rolniczego, jeśli taki posiada.

OC obowiązkowe dla wszystkich

Według ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach polisę OC musi wykupić posiadacz zarejestrowanego:

  • pojazdu samochodowego,
  • ciągnika rolniczego,
  • motoroweru,
  • pojazdu wolnobieżnego (z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa).

OC na traktor

Właściciel pojazdu mechanicznego, w tym ciągnika rolniczego, według prawa jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC od ryzyka szkód powstałych w związku z ruchem tego pojazdu, w tym także szkód na osobie oraz w mieniu.

Polisę OC należy wykupić na okres 12 miesięcy. W tym czasie nie można umowy wypowiedzieć - z wyjątkiem sytuacji, które tego wymagają, np. sprzedaż ciągnika czy jego wyrejestrowanie.

Sumy gwarancyjne

W przypadku polisy ciągnika sumy gwarancyjne w OC wynoszą:

  • 5 mln euro za szkody na osobach,
  • 1 mln euro za szkody w mieniu.

Te kwoty odnoszą się do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych osób.

Ubezpieczenia dla rolników

Rynek ubezpieczeniowy jest pełen ofert dla rolników, więc nie powinno być problemu z zakupem polisy na ciągnik. Najlepiej, oczywiście, porównać kilka produktów i sprawdzić proponowane zniżki przed podpisaniem konkretnej umowy.

Oto przykłady ofert polis dla rolników:

  • HDI ma w swojej ofercie obowiązkowe ubezpieczenia, m.in. OC rolnika, ubezpieczenie budynków gospodarczych, ubezpieczenie ciągnika rolniczego, jak również ubezpieczenie HDI Rolnik z ochroną agrocasco maszyn rolniczych (w tym wolnobieżnych), a także OC w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej.
  • PZU, poza obowiązkowymi ubezpieczeniami gospodarstwa, budynków i pojazdów mechanicznych, oferuje m.in. dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo, ubezpieczenie drobiu czy ubezpieczenie hodowli i chowu stawowego ryb.

Koszt polisy

Polisa OC ciągnika rolniczego to niewielki koszt, który zwykle waha się w granicach od 100 do 300 złotych za rok. Cena takiej polisy jest uzależniona od posiadanych zniżek w danym towarzystwie ubezpieczeniowym, od pojemności silnika pojazdu, jego wieku, a także od modelu i przebiegu ciągnika. Najtaniej zapłacimy za polisę traktora z grupy pierwszej, a im wyższa grupa, tym droższe ubezpieczenie. Najwięcej zapłacimy za ciągniki z grupy czwartej, dla tego typu pojazdów polisa może kosztować nawet około 1 800 złotych.

Tomasz Słupczyński