Telefoniczna likwidacja szkód komunikacyjnych. Jak to działa?

2015-03-25 13:09:10

Popularność telefonów i Internetu sprawia, że coraz więcej spraw możemy załatwić bez wychodzenia z domu. Wpisując się w ten trend, firmy ubezpieczeniowe upraszczają procedury likwidacji szkód - zgłoszenia coraz chętniej przyjmują telefonicznie. Jak to działa?

Aby skorzystać z opcji telefonicznego zgłoszenia szkody u swojego ubezpieczyciela, wystarczy rozmowa telefoniczna z likwidatorem, czyli pracownikiem danego ubezpieczyciela, który odpowiada za przyjmowanie i rozpatrywanie takich zgłoszeń. Podczas rejestracji zdarzenia zbierana jest większość informacji niezbędnych do wypłaty odszkodowania. Konsultant, rozmawiając z właścicielem polisy, ustala okoliczności zdarzenia, rozmiar szkody, a także szacunkowy koszt naprawy. Brakujące informacje są natomiast przesyłane drogą elektroniczną.

Decyzja w 1 dzień

Dzięki telefonicznej likwidacji szkód komunikacyjnych towarzystwa ubezpieczeniowe obniżają swoje koszty. Przede wszystkim nie muszą wysyłać rzeczoznawcy na miejsce zdarzenia, ani przesyłać ubezpieczonemu korespondencji. Klient natomiast szybciej dostaje świadczenie, a do tego nie musi wypełniać wielu formularzy.

Decyzja o uznaniu szkody i wypłacie odszkodowania jest podejmowana zwykle w ciągu jednego dnia, natomiast ubezpieczony otrzymuje pieniądze na konto w ciągu trzech dni.

W trakcie rozmowy telefonicznej likwidator wycenia szkodę. Pomagają mu w tym specjalistyczne programy do oceny kosztów naprawy samochodu czy usunięcia uszkodzeń w mieszkaniu.

Gdy ubezpieczony nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela

W przypadku gdy właściciel polisy nie zgadza się z proponowaną wyceną szkody, wtedy może się odwołać od decyzji ubezpieczyciela. W takiej sytuacji na miejsce zdarzenia wysyłany jest rzeczoznawca.

Zabezpieczenie przed wyłudzeniami

Towarzystwa ubezpieczeniowe, aby zabezpieczyć się przed nadużyciami i nieuzasadnionymi wypłatami świadczeń, stosują kilka sposobów ochrony:

  1. Pracownicy, którzy obsługują zgłoszenia szkód, mają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie, pozwalające ocenić wiarygodność zgłoszenia.
  2. Likwidator otrzymuje wsparcie odpowiedniego systemu informatycznego, który analizuje dane i podpowiada, czy można szybko zrealizować zgłoszenie. W tym wypadku nie ma sztywnych limitów, do których można likwidować szkodę. O tym decyduje pracownik.
  3. Ubezpieczyciel sprawdza niektóre szkody zakwalifikowane do uproszczonej ścieżki likwidacji.

Jak pokazują badania, większość klientów ceni sobie ten sposób likwidowania szkód i uważa go za wygodne rozwiązanie.  

Renata Grochowska