Kupiłeś dom na wsi? Sprawdź, czy musisz opłacać podatek rolniczy

2015-03-25 08:38:07

Zgiełk i hałas dużych miast sprawia, że często marzymy o wyprowadzce na wieś, gdzie króluje cisza i sielski spokój. W związku z taką przeprowadzką, powinniśmy zapoznać się z obowiązkami właściciela domu na wsi. Czy posiadając taką nieruchomości, musimy płacić podatek rolniczy?

Podatek rolniczy musi płacić właściciel gospodarstwa rolnego posiadający status rolnika. W sytuacji, gdy kupimy sam dom lub całe gospodarstwo, ale nie jesteśmy rolnikami, nie musimy odprowadzać takiego podatku, choć możliwe jest to pod pewnymi warunkami.

Gospodarstwo rolne

Według Ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Wyjątek stanowią grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Ustawa określa mianem gospodarstwa rolnego obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha (również przeliczeniowy), stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej (również nieposiadającej osobowości prawnej). Za działalność rolniczą uważa się wszelkiego rodzaju produkcję roślinną i zwierzęcą.

Kto może być rolnikiem?

Aby otrzymać status rolnika, trzeba mieć właściwe wykształcenie, posiadać odpowiednią ilości ziemi (mierzonej w hektarach przeliczeniowych) i prowadzić działalność rolną przez określony czas.

Decydując się na zamieszkanie na wsi, kupienie lub wybudowanie nieruchomości, warto odwiedzić urząd gminy, aby tam dowiedzieć się, jakie podatki zostaną na nas nałożone.

Kiedy będziemy musieli zapłacić?

W przypadku, gdy nabywamy dom razem z gruntem, w zależności od tego, jak ten grunt sklasyfikowany jest w ewidencji gruntów i budynków, a także, w jaki sposób są te tereny użytkowane, możemy zostać zakwalifikowani jako rolnicy. Wtedy będziemy zobowiązani do płacenia podatku rolnego lub leśnego. W innej sytuacji płacimy podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości obejmuje:

  • budynki lub ich części,
  • budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej niezwiązanej z produkcją rolną i leśną,
  • grunty nierolnicze, tj. nieobjęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym,
  • grunty rolne i leśne, jeśli są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej niezwiązanej z produkcją rolną i leśną.
Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam