Wirtualny policjant UFG - w jaki sposób wykrywa pojazdy bez OC?

2015-04-01 11:09:34

Niestety, wielu kierowców nadal nie wykupuje obowiązkowego ubezpieczenia OC, narażając się na wysokie kary finansowe. Nad ich egzekwowaniem czuwa Wirtualny Policjant UFG.

Od kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny został wyposażony w elektroniczny system wyłapywania pojazdów bez OC, zwany wirtualnym policjantem, kierowcy nie mają szans na uniknięcie kary. Jest to specjalne oprogramowanie, które wychwytuje wszelkie przerwy w wykupieniu obowiązkowych polis OC.

Nie mogą już czuć się bezkarni

Na rynku ubezpieczeniowym jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to powinni wykupić wszyscy kierowcy, którzy zarejestrowali swoje pojazdy. Niestety, już kilkaset tysięcy kierowców regularnie nie wykupuje polis OC. Kiedyś – przed instalacją systemu elektronicznego wykrywającego pojazdy bez aktualnych polis OC – wielu kierowcom udawało się uniknąć kary, jeżeli nie zostało to wykryte podczas kontroli drogowej lub nie spowodowali wypadku. Teraz nie mogą czuć się bezkarni, bowiem wychwytuje ich wirtualny policjant UFG.

Nie tylko wykrywa

Okazuje się, że wirtualny policjant UFG nie tylko wykrywa zarejestrowane pojazdy bez aktualnych polis OC, ale gromadzi również dane o zawieranych umowach komunikacyjnych. Informacje te system pozyskuje z bazy danych polis komunikacyjnych. W związku z tym, gdy tylko zostaje wykryty pojazd bez ważnej polisy OC, natychmiast uruchomione zostają określone procedury mające na celu zweryfikowanie tego, czy pojazd przypadkiem nie został wyrejestrowany. Do właściciela pojazdu zostaje wysłane pismo nakazujące okazanie ważnej polisy OC. Ma on 14 dni na odpowiedź. Jeżeli się ociąga, wezwany jest do zapłaty kary. Brak uiszczenia kary kończy się zazwyczaj pismem do US o jej egzekucję.

Częste kontrole

Kontrole za pośrednictwem wirtualnego policjanta UFG przeprowadzane są nawet kilkanaście razy w roku. W 2012 r. (wówczas UFG wprowadził w życie ten system) wykrył on ponad 10 tysięcy kierowców, którzy nie wykupili obowiązkowych polis OC. Rok później kierowcy bez ważnych polis OC zapłacili już ponad 26 mln zł kary.

Jeżeli pojazd jest nieużywany

Kierowcy często nie rozumieją, dlaczego muszą płacić za OC samochodów, których nie używają (albo wyjeżdżają nimi raptem kilka razy w roku). Auta takie stoją w garażach lub na parkingach, w związku z powyższym stawki dla nich powinny być znacznie niższe. Kto jednak udowodni kierowcom, że wyjeżdżają nimi tylko raz czy dwa razy do roku? Każdy zarejestrowany pojazd musi zostać ubezpieczony, czy tego kierowca chce, czy nie.

Wykupienie polisy OC leży w interesie kierowców

Wbrew pozorom ważna polisa OC leży w interesie kierowców. Jeżeli spowodują wypadek drogowy, nie posiadając aktualnego ubezpieczenia OC, za wyrządzone szkody zapłacą z własnej kieszeni. Jeżeli w wypadku poszkodowane zostaną osoby uczestniczące w nim, kierowcy mogą nie wypłacić się do końca życia. Lepiej wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i spać spokojnie.

Ilona Maciejuk