Dlaczego pierwsze raty kredytu hipotecznego są wyższe?

2015-03-31 11:23:18

Pierwsze raty kredytu hipotecznego mogą różnić się wysokością od pozostałych nawet w przypadku, gdy kredytobiorca wybrał równe raty kredytowe. Wszystko przez ubezpieczenie pomostowe.

Raty kredytu w początkowym okresie spłaty mogą być wyższe przede wszystkim z powodu dodatkowych opłat, które mogą zostać do nich doliczone. O jakie opłaty chodzi? Przede wszystkim o ubezpieczenie pomostowe. Zwykle występuje ono pod postawią podwyższenia marży, którą banki stosują do czasu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki.

Cel ubezpieczenia pomostowego

Do momentu, w którym nie zostanie zatwierdzony wpis hipoteczny, bank ponosi większe ryzyko dla danego kredytu. Stąd właśnie podwyższona marża w początkowym okresie kredytowania. W interesie kredytobiorcy leży więc jak najszybsze załatwienie wszystkich formalności i zadbanie o sporządzenie wpisu w księgach wieczystych.

Wpis nie jest wykonywany od ręki, dlatego warto wnioskować o niego jak najwcześniej będzie to możliwe. W momencie, gdy wpis zostanie wprowadzony, bank przestanie pobierać dodatkowe opłaty z tytułu zabezpieczeń tymczasowych.

Wpis do księgi wieczystej - im szybciej, tym lepiej

Nieruchomość staje się faktycznym zabezpieczeniem kredytu dopiero w momencie, gdy w jej księdze wieczystej znajdzie się odpowiedni zapis. Chodzi o wpis w IV dziale ksiąg wieczystych. W razie, gdyby kredyt nie był spłacany, zapis ten jest podstawą do egzekucji należności dla banku poprzez odsprzedaż danej nieruchomości. O wpis do hipoteki wnioskuje się w sądzie, który prowadzi księgi wieczyste. Wniosek składa kredytobiorca.

O ile bank zwiększy raty?

Pierwsze raty kredytu hipotecznego mogą być wyższe od kolejnych, ale o ile? To tak naprawdę zależy od konkretnego banku. Zazwyczaj marża, która obowiązuje do czasu dokonania wpisu w hipotece, zostaje podwyższona  o około 1 punkt procentowy ponad jej standardową wysokość, która będzie obowiązywała po zatwierdzeniu wpisu do hipoteki

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam