Koniec polis grupowych do kredytów - od kwietnia wchodzi w życie Rekomendacja U

2015-03-16 12:19:21

Do końca marca banki muszą wprowadzić zalecenia Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego. Są to przepisy regulujące rynek bancassurance, czyli polis do kredytów bankowych. Niestety, może to oznaczać, że od 1 kwietnia więcej zapłacimy za ubezpieczenia do pożyczek. To również koniec ubezpieczeń grupowych do kredytów.

Od kwietnia banki nie będą mogły wymagać od kredytobiorcy przystąpienia do ubezpieczenia oferowanego przez tę instytucję finansową. Taka zmiana w rzeczywistości oznacza likwidację ubezpieczeń grupowych oferowanych wraz z kredytami.

Ubezpiecz się, gdzie chcesz!

Nadal banki będą mogły żądać od klienta wykupienia polisy, jednak bez narzucania konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Kredytobiorca sam będzie mógł wybrać polisę, ale z wymaganym przez bank zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Więcej informacji dla klienta

Rekomendacja U kładzie większy akcent na obowiązki informacyjne, tzn. bank może występować w roli pośrednika ubezpieczeniowego, jednak musi o tym poinformować kredytobiorcę. Polisę będziemy mogli wykupić nadal u kredytodawców, ale banki nie mogą być jednocześnie pośrednikiem ubezpieczeniowym i ubezpieczającym, tak jak było do tej pory. Dodatkowo klient wykupujący taką polisę w banku musi otrzymać kartę produktu ubezpieczeniowego ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ubezpieczenia.

Może być drożej

Niestety, takie zmiany mogą odczuć kredytobiorcy poprzez wzrost kosztów związanych z kredytem. Banki mogą sobie rekompensować stracone dochody z polis poprzez wzrost marż dla nowych kredytów. Dodatkowo kredytobiorcy, którzy będą musieli wykupić polisę przy kredycie, zapłacą drożej przy indywidualnie wykupionym ubezpieczeniu niż przy dotychczasowym grupowym w banku. Jedyną korzyścią takiej zmiany dla klienta jest lepsze dopasowanie polisy do danej osoby.

Czego nie obejmą zmiany?

Rekomendacja U dotyczy wszystkich ubezpieczeń oferowanych z kredytem. Wchodzące zmiany nie dotyczą jednak ubezpieczenia niskiego wkładu własnego czy ubezpieczenia pomostowego do czasu ustanowienia hipoteki. Dlaczego? Ponieważ w większości banków tego typu zabezpieczenia nie są już produktami ubezpieczeniowymi. Częściej występują pod postacią czasowego podwyższenia marży banku.

W pierwszych tygodniach funkcjonowania Rekomendacji U możemy spodziewać się większego zamieszania i wydłużenia czasu analizy wniosków. Likwidacja polis grupowych sprawi, że banki będą musiały zweryfikować każda polisę wybraną przez kredytobiorcę i zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam