Przed czym nie ochroni EKUZ?

2015-03-12 14:41:46

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego podczas zagranicznego wyjazdu ma potwierdzać nasze prawo do podstawowej opieki medycznej. W przypadku niespodziewanego zdarzenia powinny nam zostać udzielone świadczenia na zasadach obowiązujących w powszechnym systemie opieki zdrowotnej danego państwa. Niestety zakres opieki w ramach EKUZ jest ograniczony.

Wyjeżdżając do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, warto zabrać ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu powinny nam zostać udzielone świadczenia na zasadach obowiązujących w powszechnym systemie opieki zdrowotnej danego państwa członkowskiego. Niestety opieka, która zostanie nam udzielona, nie jest pełna. Może się okazać, że mimo posiadania karty będziemy musieli opiekę finansować lub dofinansować z własnej kieszeni.

Zakres ochrony

Kartą możemy się posłużyć w sytuacji, gdy zajdzie nagła potrzeba skorzystania z usług medycznych. W ramach ochrony możemy skorzystać z:

  • podstawowej opieki medycznej,
  • opieki specjalistycznej i szpitalnej,
  • opieki dentystycznej i protetycznej,
  • środków zaopatrzenia ortopedycznego.

EKUZ nie ma określonych górnych kosztów leczenia.

Wyłączenia

A jakie są ograniczenia? Co prawda wprowadzone zostały wspólne przepisy koordynujące zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawodawstw państw członkowskich. Każde państwo członkowskie posiada jednak własny powszechny system opieki zdrowotnej, dlatego możliwe, że za niektóre zabiegi musieli będziemy dopłacić. Dodajmy także, że w wielu państwach w ramach systemu publicznego nie są finansowane świadczenia z zakresu ratownictwa czy transport karetką.

Korzystać możemy w innych państwach z opieki tylko tych placówek medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Oznacza to, że możemy korzystać z placówek medycznych, które mają podpisaną umowę z odpowiednikiem polskiego NFZ. Jeśli trafimy do placówki prywatnej, musimy pokryć koszty leczenia z własnej kieszeni. EKUZ uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innym państwie członkowskim w zakresie umożliwiającym kontynuowanie pobytu w danym państwie, karta nie upoważnia jednak do odbycia planowanego leczenia za granicą.

Koszty transportu

Co istotne i przemawiające na niekorzyść EKUZ, nie zostaną pokryte koszty transportu medycznego do kraju. Jeżeli na skutek choroby lub doznanego urazu będziesz musiał wrócić szybko do Polski, to tylko na koszt własny.

Mimo posiadania EKUZ dowiedzmy się przed wyjazdem, na jakich zasadach działa publiczna służba zdrowia danego kraju. Jeśli wybieramy się w dłuższą podróż, warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem.

Żaneta Pilarska