Kredyt na firmę a zawieszenie działalności

2015-03-16 13:00:20

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca może przechodzić różne kryzysy czy zastoje, w których firma nie przynosi zysku. W takiej sytuacji właściciel przedsiębiorstwa może zdecydować się na zawieszenie działalności. Tylko co ze spłatą zaciągniętego wcześniej kredytu?

Zawieszenie działalności to czasowe zaprzestanie jej prowadzenia, które może trwać od 30 dni do 2 lat. Z takiej opcji może skorzystać każdy jednoosobowy przedsiębiorca posiadający wpis do CEIDG, o ile nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę.

Jak zawiesić działalność?

Gdy przedsiębiorca chce skorzystać z zawieszenia działalności, powinien złożyć odpowiednio wypełniony wniosek CEIDG-1 we właściwym sobie urzędzie miasta lub gminy. Nie musi informować US ani ZUS-u o swojej decyzji, taki obowiązek należy do urzędu miasta lub gminy.

W trakcie zawieszenia działalności właściciel firmy nie musi opłacać składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, ani składać deklaracji VAT–7.

Regulowanie zobowiązań

W okresie braku aktywnego funkcjonowania firmy przedsiębiorca ma jednak pewne prawa i obowiązki, np. może wykonywać czynności prowadzące do uzyskania przychodu, ale nie mogą one być związane z funkcjonowaniem firmy, musi regulować wszystkie zobowiązania powstałe przed zawieszeniem przedsiębiorstwa, a także ma prawo i obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących jego firmy.

Jeśli przedsiębiorca zaciągnął kredyt w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa, to pomimo tego zawieszenia comiesięczne raty nadal muszą być spłacane. Ta sama zasada dotyczy wszystkich innych zobowiązań wziętych na firmę, np. leasing, abonament na telefon, Internet czy czynsz za najem lokalu. Oczywiście w takiej sytuacji właściciel firmy może zerwać umowę z dana instytucją, ale wtedy musi zapłacić wysokie kary odszkodowawcze.

Kredyt a koszty uzyskania przychodu

Raty kredytu płacone w trakcie zawieszonej działalności, dotyczące umów zawartych w trakcie jej funkcjonowania, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W sytuacji, gdy właściciel firmy prowadzi KPIR, powinien w niej ewidencjonować wydatki na raty w dacie wystawienia faktury. W okresie zawieszenia działalności, w kosztach przedsiębiorca nie może jednak rozliczać innych wydatków o charakterze użytkowym czy eksploatacyjnym.

W trakcie niefunkcjonowania aktywnego firmy, jej właściciel może także odliczać VAT wynikający z faktur dokumentujących naliczanie okresowej raty kredytowej. Korzystający z takiego odliczenia przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia okresowej deklaracji VAT z wykazaną w niej kwotą nabycia usługi i podatkiem do rozliczenia.

Właściciel firmy, który chce ponownie uruchomić firmę po okresie zawieszenia musi jedynie złożyć formularz do CEIDG informujący o powrocie do aktywnej działalności.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam