Dodatkowa praca na chorobowym może źle się skończyć

2015-05-25 11:02:50

Coraz częściej zdarzają się kontrole ZUS u osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Jeżeli kontrola wykaże, że przebywający na zwolnieniach pracują, może się to dla nich źle skończyć.

Załatwianie "lewych" zwolnień lekarskich nadal się zdarza, chociaż lekarze nie są już zbyt skłonni do ich wydawania. Ale nie o lekarzy tu chodzi, ale o chorych, którzy wykorzystując swoją rzekomą lub przesadzoną chorobę, pobierają tak naprawdę nienależne im świadczenia dorabiają na boku albo remontują swoje mieszkania. Na zwolnieniu chorobowych takich rzeczy nie wolno robić pod groźbą cofnięcia zasiłku.

Czego nie wolno na chorobowym?

Czasami chorym wydaje się, że jeżeli nie wychodzą z domu i np. pomalują ściany w swoim pokoju, to nie będzie to żadnym przestępstwem i nic złego się nie stanie. Nic bardziej mylnego. Wyrokiem Sądu Najwyższego każda praca zarobkowa w takiej sytuacji jest niezgodna z prawem. W razie stwierdzenia takiego zdarzenia zasiłek chorobowy może zostać cofnięty. Z orzeczenia sądu wynika również, że remont domu czy malowanie ścian w pokoju lub kuchni, remont auta, a nawet sprzątanie mieszkania jest zabronione. Przebywając na zwolnieniu lekarskim, należy wypoczywać i leczyć się – a nie pracować.

Można dokonywać przelewów

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny jednak wiedzieć, że przebywając na chorobowym, mogą wykonywać czynności formalnoprawne, czyli takie jak np. podpisywanie wszelkiego rodzaju dokumentów czy dokonywanie przelewów. Jeżeli kontrolujący pracownicy ZUS stwierdzą wykonywanie takich czynności, nie mają prawa wycofać zasiłku chorobowego.

Chory nie musi leżeć

Panuje błędne przekonanie, że chory przebywający na zwolnieniu lekarskim powinien leżeć w łóżku i wygrzewać się. Nic podobnego. Chory może nawet wyjść z domu, aby kupić artykuły spożywcze lub lekarstwa. Mało tego – może wyjechać do rodziny, aby tam się kurować (ale musi o tym zawiadomić swój zakład pracy).

Nie tylko ZUS

Przebywający na zwolnieniach lekarskich powinni wiedzieć, że nie tylko ZUS może przeprowadzać takie kontrole. Mogą to również robić lekarze orzecznicy, pracodawcy, a także instytucje zajmujące się wypłatą świadczeń. Jeżeli kontrolujący stwierdzą, że zasiłek został pobrany nieprawnie, przebywający na zwolnieniu pracownik musi go zwrócić na konto bankowe podane przez kontrolujących. Tak czy inaczej – przebywając na zwolnieniu lekarskim, najlepiej nie podejmować żadnej pracy i stosować się do istniejących przepisów.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam