OC nie chroni w każdej sytuacji. Sprawdź, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania

2015-03-17 14:36:54

Wykupując ubezpieczenie OC, powinniśmy czuć się bezpiecznie. Tymczasem OC nie zawsze chroni kierowcę przed odpowiedzialnością za wyrządzone na drodze szkody.

Polisa OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym: każdy właściciel pojazdu w dniu rejestracji powinien mieć wykupione OC komunikacyjne. Tak niestety czasem nie jest: nawet kilkaset tysięcy kierowców nie ma wykupionego ubezpieczenia OC. Powinni oni wiedzieć, że w razie spowodowania szkody całą odpowiedzialność biorą na siebie. Jeżeli zawarta jest umowa ubezpieczeniowa OC, to odszkodowanie płaci ubezpieczyciel. Jeżeli kierowca takiej polisy nie posiada, płaci z własnej kieszeni. Niestety, kierowcy często zapominają (lub nie wiedzą), że nie zawsze ubezpieczyciel odpowie za szkody przez nich wyrządzone na drodze. Jakie mogą być tego przyczyny?

Za które szkody nie odpowie ubezpieczyciel?

Firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania za szkodę spowodowaną przez ubezpieczonego, jeżeli powstała ona w wyniku jego umyślnego działania. Nie wypłaci także odszkodowania, jeżeli kierowca był pod wypływem alkoholu lub narkotyków. Wyłączenia dotyczą też spowodowania szkody wyrządzonej skradzionym pojazdem, a także w efekcie prowadzenia pojazdu bez uprawnień. Ubezpieczycie nie wypłaci również odszkodowania, jeżeli sprawca zbiegł z miejsca wypadku.

Rola UFG

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli nie oznaczają, że poszkodowani nie otrzymają w ogóle odszkodowania. Otrzymają, ale ubezpieczyciel oraz UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) będą się go domagali od sprawców wypadków.

Kiedy ubezpieczenie nie pokryje strat materialnych?

Nie można liczyć na wypłatę odszkodowania w przypadku utraty biżuterii czy papierów wartościowych, zniszczenia przewożonego odpłatnie ładunku, a także zniszczenia lub skażenia środowiska. Najlepiej jednak, jeżeli każdy z ubezpieczonych sam dokładnie zapozna się z obowiązującymi wyłączeniami.

Ubezpieczenie OC wykupione w Polsce obowiązuje również na terytorium krajów wspólnoty europejskiej. Obejmuje zdarzenia na terenie tych krajów. Natomiast ubezpieczenie AC oraz zasady jego działania w kraju i za granicą to już zupełnie inna kwestia.

Ilona Maciejuk