Czy komornik może zablokować konto dłużnika?

2015-05-29 15:37:18

Obawiasz się, że komornik zablokuje Twoje konto ze względu na długi? Pamiętaj, że nie zawsze może to zrobić.

Zajęcie rachunku bankowego następuje zaraz po tym, gdy bank otrzyma od odpowiedniego organu egzekucyjnego (ZUS-u, urzędu skarbowego, komornika sądowego lub administracyjnego) zawiadomienie o zablokowaniu środków na koncie.

Rola banku

Na podstawie danych, które zawarto w zawiadomieniu, identyfikuje się klienta banku i blokuje przedstawioną do egzekucji kwotę. Następnie bank jest zobowiązany do przekazania wskazanej kwoty na rachunek odpowiedniego organu egzekucyjnego.

Sprawdź też: Których świadczeń komornik nie może zająć?

Jeśli ilość środków na rachunku jest niewystarczająca, bank musi poinformować o tym fakcie ów organ. Wówczas na rachunku pojawia się blokada do wskazanej kwoty i dopóki wierzytelność nie zostanie uregulowana, blokada uniemożliwia podejmowanie pieniędzy z konta.

Kwota wolna od zajęcia

Warto pamiętać, że prawo do dysponowania środkami na rachunku podczas nałożonej blokady jest uzależnione od tego, czy jest to rachunek osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą czy rachunek firm i instytucji.

Rachunki osób fizycznych są najlepiej zabezpieczone przed całkowitą blokadą. Na podstawie Artykułu 54 ustawy Prawo bankowe rachunki osób fizycznych są wolne od zajęcia do określonej prawnie kwoty. Jej wysokość to trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Sprawdź też: Kiedy urząd skarbowy może sprawdzić konto podatnika?

Kwota ta jest jednorazowym przywilejem. Nie przysługuje ona rachunkom prowadzonym w ramach działalności gospodarczej.

Czy dłużnik musi być poinformowany o blokadzie?

Czy to możliwe, że rachunek bankowy został zajęty bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie jego posiadacza? Tak, niestety istnieje takie ryzyko. Obowiązek poinformowania o zajęciu rachunku nie spoczywa na banku, ale na organie egzekucyjnym. Jeśli z jakiegoś powodu ten obowiązek nie zostanie dotrzymany, może nas spotkać nieprzyjemna niespodzianka. W praktyce jednak, o ile tylko wierzyciel ma dostęp do naszych aktualnych danych korespondencyjnych, nie powinno być tego typu problemów.

Zdjęcie blokady

Zdjęcie blokady z rachunku bankowego jest możliwe po spłacie zobowiązania. Od nas zależy, jak szybko to nastąpi. Rachunki osób fizycznych są w lepszej sytuacji, ponieważ posiadają przywilej zwolnienia od blokady części środków. Jest to przywilej, z którego można zrezygnować, by szybciej spłacić całość długu i odzyskać swobodę w korzystaniu z rachunku bankowego.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam