Wynajem mieszkania - kto odpowiada za naprawy?

2015-03-03 15:42:36

Wynajem mieszkania wiąże z przyjęciem odpowiedzialności za stan mieszkania przez obydwie strony umowy, nakładając na nie określone obowiązki. Mieszkanie oraz jego wyposażenie zużywają się, co jest normalnym procesem w eksploatacji. Oznacza to, że nierzadko wymagają remontów. Sprawdźmy, kto w takim przypadku odpowiada za naprawy.

Mieszkanie, które przeznaczone jest na wynajem, musi spełniać pewne warunki, do jakich należy przede wszystkim dobry stan techniczny. Wiadomo, że w miarę użytkowania lokalu różne naprawy czy remonty są nieuniknione.

Co mówi prawo?

Zapisy Kodeksu cywilnego (art. 681) i Ustawy o ochronie praw lokatorów (art. 6b) określają, że to najemca powinien utrzymywać lokal we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz chronić przed dewastacją, a także przed uszkodzeniami - dotyczy to również części wspólnych budynku. Według tych zapisów, najemca ponosi odpowiedzialność za konserwacje i naprawy:

 • podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
 • okien i drzwi;
 • wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
 • kuchni i grzejników wody przepływowej, podgrzewaczy wody, wanien, muszli klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
 • instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz instalacji anteny zbiorczej;
 • pieców węglowych i akumulacyjnych;
 • centralnego ogrzewania;
 • przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych oraz dbanie o ich drożność;
 • innych elementów wyposażenia lokalu;
 • malowanie lub tapetowanie oraz remont tynków, ścian i sufitów,
 • malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Inne rozwiązania

W oparciu o art. 6f Ustawy o ochronie praw lokatorów, umowa może najmu jednak w inny sposób regulować obowiązki najemcy w zakresie napraw i remontów. Gdy strony nie wprowadzą żadnych zapisów odnośnie do napraw w lokalu, domyślnie zastosowanie będzie miała Ustawa o ochronie praw lokatorów.

Gdy podczas trwania najmu dojdzie do poważnej awarii, należy niezwłocznie powiadomić o tym wynajmującego i ustalić czas naprawy. Jeżeli usterka nie zostanie usunięta w określonym terminie, najemca ma prawo ją usunąć na koszt wynajmującego. Dodatkowo najemca może żądać obniżenia czynszu za okres, gdy mieszkanie nie było w pełni funkcjonalne.

Bardzo dobrym rozwiązaniem może być ubezpieczenie lokalu na wypadek usterek technicznych lub innych uszkodzeń związanych z użytkowaniem.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam