Kredyt dla profesjonalistów - czyli dla kogo?

2015-02-21 09:41:35

Dla osób wykonujących zawody zaufania publicznego oraz wolne zawody banki posiadają specjalne oferty kredytowe, zwane kredytami dla profesjonalistów. Osoby takie mogą liczyć na korzystniejsze warunki spłaty i uproszczone procedury.

Banki przygotowują dla specjalistów różnych dziedzin preferencyjne pożyczki, dostosowane do ich profili zawodowych i możliwości spłaty. Oferty te od innych kredytów dla firm różnią się przede wszystkim wymogami, jakie należy spełniać, aby kredyt otrzymać.

Zwykle dla lekarzy i prawników

Nie ma jednej listy profesjonalistów, którzy mogą liczyć na kredyty na preferencyjnych warunkach we wszystkich bankach. Zwykle jednak pośród wyróżnianych najczęściej grup zawodowych znajdują się osoby wykonujące profesje zaufania publicznego: lekarze, stomatolodzy, radcy prawni, notariusze, adwokaci komornicy, a także weterynarze, farmaceuci, architekci, księgowi prowadzący licencjonowane biura rachunkowe, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi, biegli rewidenci, geodeci, a także tłumacze przysięgli.

Lepsze warunki dla profesjonalistów

Powodem, dla którego akurat osoby wykonujące wskazane zawody mogą liczyć na lepsze warunki traktowania, jest zakwalifikowanie ich do grupy osób spłacających kredyty terminowo. Wynika to z kolei z faktu, że generują oni zwykle wysokie dochody. Znajdują się w stabilnej sytuacji finansowej, więc ryzyko niespłacania przez nich należności jest niskie.

Ile i na jak długo?

Deutsche Bank oferuje kredyt dla profesjonalistów na rozwój działalności gospodarczej lub refinansowanie zobowiązań w innych bankach w kwocie od 10 000 zł do 400 000 zł, maksymalnie na 8 lat kredytowania.

W BIZ Banku profesjonalista otrzyma do 350 000 zł z decyzją online lub do 500 000 zł dla klientów konsolidujących zobowiązania na okres do 120 miesięcy bez zabezpieczeń i poręczycieli.

W Banku Smart można otrzymać kredyt w kwocie do 250 000 zł bez zabezpieczeń i bez żadnych zaświadczeń, a jego spłata może zostać rozłożona nawet na 120 rat.

W ING Banku Śląskim przedstawiciele zawodów zaufania publicznego otrzymają pożyczkę w kwocie do 500 000 zł bez zabezpieczenia na maksymalnie 10 lat kredytowania.

Jeśli wykonujemy jeden z zawodów zaufania publicznego lub wolny zawód, warto, starając się o pożyczkę, sprawdzić, czy będziemy mogli uzyskać kredyt dla profesjonalistów. Możemy wówczas liczyć na warunki finansowania lepsze niż w przypadku innych kredytów dla firm. Niezbędne przy tym będzie wskazanie potwierdzenia, że posiadamy uprawnienia do wykonywania danego zawodu.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam