Blaski i cienie samozatrudnienia

2015-02-24 16:23:27

Własna działalność gospodarcza jest alternatywą dla standardowego etatu. Samozatrudnione osoby mogą współpracować z dotychczasowym pracodawcą lub prowadzić całkowicie niezależny biznes. Samozatrudnienie ma jednak sporo wad.

Samozatrudnienie zamiast etatu to często spotykany układ między pracodawcą a pracownikiem. Samozatrudniony prowadzi własną działalność gospodarczą, działa na własne ryzyko i własny rachunek. Współpraca pomiędzy nim i daną firmą może się odbywać na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie.

Zalety samozatrudnienia

Świadczenie usług na rzecz właściwego pracodawcy lub nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych to dobry krok w stronę całkowitej niezależności i swobody działania. Umowa współpracy, w przeciwieństwie do umowy o pracę, nie zakłada obowiązku podporządkowania się ścisłym rygorom mocodawcy. Samozatrudniony może sam dysponować własnym czasem, realizować zadania w oparciu o własne schematy i organizować swoją pracę zgodnie z własnymi potrzebami.

Własna działalność gospodarcza może generować większe korzyści finansowe. Praca na umowę o dzieło zazwyczaj wyklucza lub ogranicza możliwości realizowania dodatkowych zadań poza firmą. We własnej działalności gospodarczej możemy współpracować z wieloma firmami równocześnie i tym samym podnosić swoje przychody.

Wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Najpoważniejszym mankamentem prowadzenia własnej firmy jest konieczność pilnowania procedur, kwestii księgowych i aspektów prawnych. Praca na umowie jest wolna od tego typu obowiązków. Po zakończeniu dnia pracy wracamy do codzienności. Przy własnej działalności bywa z tym trochę trudniej. Często wiele czasu przedsiębiorcy poświęcają na dodatkowe formalności, edukację w zakresie prawnym i księgowym. To wszystko można zlecić specjaliście, ale to z kolei znacznie podnosi koszty prowadzenia działalności. Przy niewielkich dochodach może to być nieopłacalne.

Własna działalność to także koszty

Praca na umowie wiąże się z otrzymywaniem określonej pensji. Wszelkie zaliczki na podatek dochodowy i ubezpieczenie ZUS pokrywa pracodawca. Nawet w słabszym okresie firma pokrywa należne płatności i wypłaca wynagrodzenie. Prowadzenie własnej firmy wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ubezpieczeniowych i to bez względu na uzyskiwany dochód. Może się zdarzyć, że w gorszych miesiącach ledwo starczy pieniędzy na pokrycie kosztów i nic nie zostanie na jakiekolwiek inwestycje czy rozwój firmy. Przedsiębiorca musi być na to przygotowany.

Decyzja o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej musi być solidnie przeanalizowana. Przy dobrym pomyśle na rozwijanie działalności i solidnym kontaktom ze współpracującymi firmami, mamy szansę na uzyskiwanie dużo lepszych wyników finansowych niż przy pracy na etacie.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam