Kwota wolna od podatku nie zostanie podniesiona

2015-02-24 08:31:29

Podatnicy, którzy liczyli na to, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona i będzie uzależniona od dochodów potrzebnych do zapewnienia minimum egzystencji, mocno się zawiedli. Decyzją posłów, projekt Twojego Ruchu został odrzucony. Kwota wolna od podatku pozostanie niezmieniona.

O zmianie zasady ustalania kwoty wolnej od podatku mówi się od lat. Projekt ustawy zakładał, że pobieranie podatku od najniższych dochodów, które nie wystarczają nawet na pokrycie podstawowych potrzeb egzystencjalnych, jest niesprawiedliwe. Proponowano podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu, który wystarczyłby na zaspokojenie potrzeb bytowych. W głosowaniu przewagę mieli jednak ci, którzy ustawę odrzucili. Za odrzuceniem zmian głosowało 232 posłów, a przeciwko głosowało 200 posłów, 3 wstrzymało się od głosu.

Minimum egzystencji powinno być wolne od podatku?

Na początek przytoczmy definicję określenia minimum egzystencji. Zgodnie z definicją, którą posługuje się Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, minimum egzystencji określa poziom zaspokojenia dóbr konsumpcyjnych, poniżej którego może nastąpić zagrożenie dla dalszego życia i rozwoju psychofizycznego człowieka.

Najbiedniejsi nie unikną podatku

Kwota wolna od podatku, która nie uwzględnia wspomnianego minimum egzystencji powoduje, że w Polsce najdotkliwiej opodatkowane są osoby, które żyją w skrajnej nędzy i którym nie wystarcza pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają zwolnienie od opodatkowania kwoty do 3091 zł. Kwota zmniejszająca podatek wynosi zaś 556,02 zł.

Autorzy projektu zmian w tym zakresie proponowali, by kwota wolna od podatku była uzależniona od minimum egzystencji. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych podaje, że w 2012 roku uznano za minimum egzystencji kwotę 521,11 zł miesięcznie na jednoosobowe gospodarstwo pracownicze. W skali roku daje to kwotę 6253,32 zł.

Według autorów projektu wdrożenie go w życie spowodowałoby same pozytywne skutki społeczne i gospodarcze. Przede wszystkim dałoby to szansę na poprawę sytuacji finansowej osobom o najniższych dochodach.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam