Limity pomocy i gwarancji de minimis dla firm

2015-03-14 12:36:33

Gwarancja de minimis zwiększa szansę przedsiębiorcy na otrzymanie kredytu. Niestety, każda firma korzystająca z tego rodzaju pomocy musi liczyć się z określonymi limitami wsparcia.

Zabezpieczenie spłaty kredytu gwarancją de minimis to ogromna szansa dla mikro, małych i średnich firm. Dzięki niej można liczyć na znaczne dostępnej kwoty kredytu, a także na wymierną pomoc w razie ewentualnych problemów z regulowaniem swoich zobowiązań kredytowych. W rolę gwaranta wciela się Bank Gospodarstwa Krajowego, który następnie negocjuje z przedsiębiorcą warunki spłaty zobowiązania. Niestety pomoc taka nie jest bezgraniczna i każdy musi liczyć się z określonymi limitami.

Limit wysokości gwarancji

Maksymalna kwota gwarancji to 3,5 mln zł, przy czym nie może ona stanowić więcej niż 60 proc. wartości całego kredytu. Warto przy tym pamiętać, że limit ten jest zależny od wielkości pomocy uzyskanej w danym roku podatkowym, a także w dwóch poprzednich latach.

Limit wartości pomocy

O ile gwarancja może obejmować aż 3,5 mln zł, o tyle wartość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy przez BGK nie może przekroczyć równowartości 200 tysięcy EUR w ciągu 3 lat podatkowych. Oznacza to też, że każda kwota pomocy udzielonej beneficjentowi jest sumowana dla okresu 3 lat, a w razie osiągnięcia limitu, dalsze wsparcie nie będzie udzielane.

Kredyt obrotowy

Kolejne limity dotyczą poszczególnych kredytów, dla których może być udzielona gwarancja de minimis. W przypadku kredytów obrotowych musimy pamiętać, że o ile zasady udzielania finansowania są zależne od wewnętrznych procedur banku, o tyle sama gwarancja może być przyznana tylko na okres 27 miesięcy i nie może obejmować odsetek, ani żadnych innych kosztów kredytu. 

Kredyt inwestycyjny

W przypadku kredytów inwestycyjnych należy liczyć się z identycznymi warunkami, jednak okres gwarancji może być w tym przypadku wydłużony do aż 99 miesięcy. Jednocześnie należy pamiętać, że za każdy rok zabezpieczenia de minimis należy zapłacić prowizję w wysokości 0,5 proc. przyznanej gwarancji.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam