Ubezpiecz firmę od upadłości

2015-02-23 09:39:09

W dzisiejszych czasach ubezpieczyć można wszystko, a wiele z dostępnych polis jest na tyle potrzebna, że nie sposób się bez nich obyć. W przypadku przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy prowadzą ryzykowne inwestycje, taką obowiązkową polisą może być ubezpieczenie od upadłości.

Nikt nie ma monopolu na dobre pomysły. Jeżeli właściciel firmy nie trafi z pomysłem na działalność gospodarczą, jeżeli nie znajdzie źródła finansowania zewnętrznego, jeżeli wreszcie nie wytrzyma konkurencji czy popełni inwestycyjny błąd, wtedy nie pozostaje mu nic innego, jak tylko zawiesić lub zlikwidować swój biznes.

Dużym zagrożeniem dla firm jest niewypłacalność kontrahentów. Wiele rachunków i faktur nigdy nie opłacono lub opłacono z dużymi opóźnieniami. W takiej sytuacji firmy mają dwa rozwiązania poza ogłoszeniem bankructwa. Mogą skorzystać z faktoringu, wówczas przynajmniej odzyskają część swoich należności, mogą też ubezpieczyć swoje firmy przed bankructwem lub trwałą niewypłacalnością swoich odbiorców.

Czy takie ubezpieczenie spełnia oczekiwania przedsiębiorców? Z pewnością, ponieważ w razie niewypłacalności kontrahentów firma może domagać pokrycia strat od ubezpieczyciela. Ubezpieczenie firmy od bankructwa odbiorców jest bardzo ważnym ubezpieczeniem, biorąc pod uwagę skalę takich zdarzeń. Czas, w jakim firmom przyszło działać, nadal nie jest łatwy, mimo że najtrudniejszy okres kryzysowy mamy już za sobą. Niestety, nadal wiele firm upada lub zawiesza swoją działalność, więc przy prowadzeniu własnego biznesu nawet takie skrajności należy brać pod uwagę.

Warto się zainteresować ofertą TU Europa, które proponuje ubezpieczenie od utraty stabilności finansowej dla firm z sektora MSP. Ubezpieczenie to chroni interesy kontrahentów danej firmy w przypadku śmierci ubezpieczonego bądź ogłoszenia upadłości mikrofirmy. Dzięki temu zyskuje na wiarygodności względem swoich klientów.

Rozpoczynający działalność gospodarczą powinni zdawać sobie sprawę, że prócz zabiegów o środki zewnętrzne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firm, ważne jest ubezpieczenie tej działalności. To, jakie ubezpieczenia firma powinna wykupić, zależy od wielu elementów, również od branży, w jakiej funkcjonuje. Z pewnością jednym z najważniejszych będzie ubezpieczenie od upadłości, bowiem ryzyko, jakie firma ponosi w warunkach wolnej konkurencji, jest bardzo wysokie.

Tomasz Słupczyński